Vereffening van schadevergoeding via een schadestaatprocedure (Titel 6, Boek II Rv.)

Inleiding vereffening van schadevergoeding via een schadestaatprocedure Wanneer de rechter een partij veroordeelt tot het betalen van schadevergoeding, dan kan hij die in het vonnis opnemen op basis van een begroting van de schade (art. 612 Rv.). Is begroting niet mogelijk, dan spreekt hij een veroordeling uit tot ‘schadevergoeding op te maken bij staat’: de…

Procedures verbindendverklaring van overeenkomsten strekkende tot collectieve schadeafwikkeling (Titel 14, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures verbindendverklaring overeenkomsten massaschade (Titel 14, Boek III Rv.) In Titel 14, Boek III Rv. is een speciale procedure opgenomen, waarmee een overeenkomst tot afwikkeling van massaschade algemeen verbindend verklaard wordt. De WCAM-procedure is in aansluiting op de WCA (art. 3:305a B.W. tot en met art. 3:305e B.W.) per 1 juli 2005 in de wet opgenomen (Stb. 2005,…

Procedures collectieve actie en collectieve schadeafwikkeling (Titel 14a, Boek III Rv.)

Inleiding procedures collectieve actie en collectieve schadeafwikkeling In Titel 14a, Boek III Rv. zijn specifieke procesregels opgenomen voor procedures op grond van het collectief actierecht van art. 3:305a e.v. B.W.. Zie voor dat vorderingsrecht de pagina Collectief actierecht. Deze wet – de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie – is gepubliceerd op 20 maart 2019 (Stb. 2019, 130) en…