Deelgeschillen letselschade en overlijdensschade (Titel 17, Boek 3 Rv.)

Inleiding deelgeschillen letselschade en overlijdensschade In Titel 17, Boek 3 Rv. is een wettelijke regeling opgenomen voor deelgeschillen over letselschade en overlijdensschade. De regeling omvat 7 artikelen (art. 1019w Rv. tot en met art. 1019cc Rv.). De deelgeschilprocedure is een verzoekschriftprocedure. Zie ook de pagina Verzoekschriftprocedures. NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering weer ‘één gemaakt’.…