Deelgeschillen letselschade en overlijdensschade (Titel 17, Boek III Rv.)

Inleiding deelgeschillen letselschade en overlijdensschade In Titel 17, Boek III Rv. is een wettelijke regeling opgenomen voor deelgeschillen over letselschade en overlijdensschade. De regeling omvat 7 artikelen (art. 1019w Rv. tot en met art. 1019cc Rv.). De deelgeschilprocedure is een verzoekschriftprocedure. Zie ook de pagina Verzoekschriftprocedures voor de eisen die de wet aan een verzoekschrift stelt en hoe een dergelijke…