Voorlopige voorzieningen scheidingszaken (Par. 2, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding voorlopige voorzieningen scheidingszaken Tijdens de echtscheidingsprocedure moeten dikwijls voorlopige voorzieningen worden getroffen. Wie blijft er in de echtelijke woning wonen, wie zorgt voor de kinderen enz.. Deze voorzieningen zijn geregeld in Par. 2, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.. Deze Par. omvat 15 artikelen (art. 821 Rv. tot en met art. 826 Rv.).…

Rechtspleging in scheidingszaken (Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures scheidingszaken De (echt)scheidingsprocedure heeft een afzonderlijke regeling in de wet in Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.. Deze is onderverdeeld in vier Paragrafen, die worden behandeld in de pagina’s in het menu rechts. Par. 1 gaat over de echtscheidingsprocedure en de scheiding van tafel en bed; Par. 2 gaat over voorlopige voorzieningen in de (echt)scheidingsprocedure;…

Nevenvoorzieningen scheidingsprocedures (Par. 3, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding nevenvoorzieningen scheidingsprocedures De rechter kan bij het uitspreken van de echtscheiding of scheiding van tafel en bed een aantal “nevenvoorzieningen” treffen. Dit is het definitief maken van de eerder getroffen voorlopige voorzieningen. De nevenvoorzieningen zijn geregeld in Par. 3, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.. Effectief bestaat deze Paragraaf slechts uit één artikel: art. 827…

Ontbinding geregistreerd partnerschap (Par. 4, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding ontbinding geregistreerd partnerschap Met de invoering van het geregistreerd partnerschap werd het ook nodig te voorzien in een procedure om dit partnerschap te kunnen ontbinden. Die wettelijke regeling is te vinden in Par. 4, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.. De bevat in feite slechts één bepaling: art. 828 Rv., dat de procesregels voor de…

Rechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)

Inleiding rechtspleging van onderscheiden aard (bijzondere procedures) De wetgever heeft een apart boek van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering gewijd aan specifieke procedures voor een aantal bijzondere rechtsgebieden. Deze procedures wijken af van de algemene regels voor het voeren van dagvaardingsprocedures of verzoekschriftprocedures. Deze bijzondere procedures zijn opgenomen in Boek 3 Rv., dat 16 titels omvat…

Executoriaal beslag onder derden inzake alimentatie (Afd. 2A, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal derdenbeslag inzake alimentatie Wanneer iemand is veroordeeld tot het betalen van een bijdrage in het levensonderhoud van een ander (zijnde een ex-echtgenoot of een kind) kan de alimentatiegerechtigde betaling door de onderhoudsplichtige met deze executoriale titel zo nodig afdwingen. Net als bij de executie van andere titels moet hij deze eerst door middel…

Procedures personen- en familierecht (Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures personen- en familierecht Procedures inzake het personenrecht of het familierecht nemen een aparte plaats in binnen het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze regeling staat in Boek 3 “Regtspleging van onderscheiden aard”, en wel in Titel 6, Boek 3 Rv.. De Titel bevat twee Afdelingen. NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke…