Voorlopige voorzieningen scheidingszaken (Par. 2, Afd. 2, Titel 6, Boek III Rv.)

Inleiding voorlopige voorzieningen scheidingszaken Tijdens de echtscheidingsprocedure moeten dikwijls voorlopige voorzieningen worden getroffen. Wie blijft er in de echtelijke woning wonen, wie zorgt voor de kinderen enz.. Deze voorzieningen zijn geregeld in Par. 2, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.. Deze Par. omvat effectief 6 artikelen (art. 821 Rv. tot en met art. 826…

Rechtspleging in scheidingszaken (Afd. 2, Titel 6, Boek III Rv.)

Inleiding procedures scheidingszaken De (echt)scheidingsprocedure heeft een afzonderlijke regeling in de wet in Afd. 2, Titel 6, Boek III Rv.. Deze is onderverdeeld in vier Paragrafen, die worden behandeld in de pagina’s in het menu rechts. Par. 1 gaat over de echtscheidingsprocedure en de scheiding van tafel en bed; Par. 2 gaat over voorlopige voorzieningen in de (echt)scheidingsprocedure;…

Nevenvoorzieningen scheidingsprocedures (Par. 3, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding nevenvoorzieningen scheidingsprocedures De rechter kan bij het uitspreken van de echtscheiding of scheiding van tafel en bed een aantal “nevenvoorzieningen” treffen. Deze voorzieningen naast het eigenlijke verzoek tot uitspreken van de (echt)scheiding kunnen ook – als voorloper van de nevenvoorzieningen naast de hoofdvoorziening – als voorlopige voorziening gevraagd worden. De nevenvoorzieningen zijn geregeld in Par.…

Ontbinding geregistreerd partnerschap (Par. 4, Afd. 2, Titel 6, Boek III Rv.)

Inleiding ontbinding geregistreerd partnerschap Met de invoering van het geregistreerd partnerschap werd het ook nodig te voorzien in een procedure om dit partnerschap te kunnen ontbinden. Die wettelijke regeling is te vinden in Par. 4, Afd. 2, Titel 6, Boek III Rv.. De bevat in feite slechts één bepaling: art. 828 Rv., dat de procesregels voor de…

Rechtspleging van onderscheiden aard (Boek III Rv.)

Inleiding rechtspleging van onderscheiden aard (bijzondere procedures) De wetgever heeft een apart boek van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering gewijd aan specifieke procedures voor een aantal bijzondere rechtsgebieden. Deze procedures wijken af van de algemene regels voor het voeren van dagvaardingsprocedures of verzoekschriftprocedures. Deze bijzondere procedures zijn opgenomen in Boek III Rv., dat 16 titels omvat…

Executoriaal beslag onder derden inzake alimentatie (Afd. 2A, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal derdenbeslag inzake alimentatie Wanneer iemand is veroordeeld tot het betalen van een bijdrage in het levensonderhoud van een ander (zijnde een ex-echtgenoot of een kind) kan de alimentatiegerechtigde betaling door de onderhoudsplichtige met deze executoriale titel zo nodig afdwingen. Net als bij de executie van andere titels moet hij deze eerst door middel…

Procedures personen- en familierecht (Titel 6, Boek III Rv.)

Inleiding procedures personen- en familierecht Procedures inzake het personenrecht of het familierecht nemen een aparte plaats in binnen het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze regeling staat in Boek 3 “Regtspleging van onderscheiden aard”, en wel in Titel 6, Boek III Rv.. De Titel bevat twee Afdelingen. Procesrecht familierecht in andere dan scheidingsprocedures De 1e afdeling gaat…