Verzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap (Afd. 1, Titel 2, Boek 3 Rv.)

Inleiding verzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap In Afd. 1, Titel 2, Boek 3 Rv. wordt de verzegeling van een boedel geregeld. Dit kan betrekking hebben op de goederen van een nalatenschap en of een gemeenschap. Zoals een vrije gemeenschap of een (ontbonden) huwelijksgoederengemeenschap. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in de zin van Titel…

Ontzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap (Afd. 2, Titel 2, Boek 3 Rv.)

Inleiding ontzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap In Afd. 2, Titel 2, Boek 3 Rv. wordt de ontzegeling van de verzegelde goederen van een boedel geregeld. Dit kan betrekking hebben op de goederen van een nalatenschap en of een gemeenschap. Zoals een vrije gemeenschap of een (ontbonden) huwelijksgoederengemeenschap. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in…

Procedures inzake nalatenschappen of gemeenschap (Titel 2, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures inzake nalatenschappen of gemeenschap Boek 3 Burgerlijke rechtsvordering bevat een aantal regelingen voor procedures  “van onderscheiden aard”. Wat zoveel inhoudt dat er een aantal bijzondere regels worden gegeven die afwijken van de standaard procedures (zowel dagvaardingszaken als verzoekschriftprocedures) die in Boek 1 behandeld worden. NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van…

Boedelbeschrijving nalatenschap of gemeenschap (Afd. 3, Titel 2, Boek 3 Rv.)

Inleiding boedelbeschrijving nalatenschap of gemeenschap In Afd. 3, Titel 2, Boek 3 Rv. wordt de boedelbeschrijving van een gemeenschap of nalatenschap geregeld. Dit kan betrekking hebben op de goederen van een nalatenschap en of een gemeenschap. Zoals een vrije gemeenschap of een (ontbonden) huwelijksgoederengemeenschap. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in de zin van…

Geschillen verzegeling, ontzegeling of boedelbeschrijving nalatenschap of gemeenschap (Afd. 4, Titel 2, Boek 3 Rv.)

Inleiding geschillen verzegeling, ontzegeling en boedelbeschrijving In Afd. 4, Titel 2, Boek 3 Rv. staat één bepaling, waarin de competentie bij geschillen over verzegeling, ontzegeling en boedelbeschrijving van een nalatenschap of gemeenschap wordt geregeld. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 B.W. (zie de pagina Gemeenschap). NB…

Rechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)

Inleiding rechtspleging van onderscheiden aard (bijzondere procedures) De wetgever heeft een apart boek van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering gewijd aan specifieke procedures voor een aantal bijzondere rechtsgebieden. Deze procedures wijken af van de algemene regels voor het voeren van dagvaardingsprocedures of verzoekschriftprocedures. Deze bijzondere procedures zijn opgenomen in Boek 3 Rv., dat 16 titels omvat…

Rechtsmiddelen tegen beschikkingen in procedures nalatenschap (Afd. 4A, Titel 2, Boek 3 Rv.)

Inleiding rechtsmiddelen tegen beschikkingen procedures nalatenschap Afd. 4A, Titel 2, Boek 3 Rv. bevat twee bepalingen, waarin wordt geregeld, welke rechtsmiddelen open staan tegen beschikkingen inzake een nalatenschap, en of er een rechtsmiddel open staat (art. 676a Rv. en art. 676b Rv.). NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering weer ‘één gemaakt’. Voordien was…

Procedure verdeling van een gemeenschap (Afd. 5, Titel 2, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedure verdeling van een gemeenschap Afd. 5, Titel 2, Boek 3 Rv. wordt de procedure voor de verdeling van gemeenschappen geregeld. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 B.W. (zie de pagina Gemeenschap). De Afdeling omvat 24 bepalingen, maar art. 681 tot en met 699…