Europese Betekeningsverordening 2020/1784

Inleiding Europese Betekeningsverordening Op 13 november 2007 heeft de Europese Unie de herziene Betekeningsverordening (EG) 1393/2007 uitgevaardigd. De considerans onder (2) formuleert de doelstelling van de verordening aldus: “Het is voor de goede werking van de interne markt nodig de verzending tussen de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, met het oog…

Europese wetgeving burgerlijk procesrecht

Inleiding Europese wetgeving procesrecht en executierecht De Europese Unie streeft er naar de effectiviteit van de rechterlijke handhaving binnen de EU zoveel mogelijk te bevorderen door het laagdrempelig maken van procedures en de tenuitvoerlegging te vereenvoudigen. Daarvoor is met name de EEX-Vo – de verordening inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen binnen de…

Europese Bewijsverordening (EG) 1206/2001

Inleiding Europese Bewijsverordening Op 28 mei 2001 heeft de Europese Unie de Bewijsverordening (EG) 1206/2001 uitgevaardigd. Doel van invoering van deze verordening was de samenwerking tussen de gerechten op het gebied van bewijsverkrijging te verbeteren, en in het bijzonder bewijsgaring binnen de EU te vereenvoudigen en sneller te laten verlopen (considerans sub 2). Blijkens considerans sub 7…

Europees Executieverdrag EEX-Vo (herschikt) (Brussel I-bis)

Inleiding Europees Executieverdrag EEX-Vo (herschikt) (Brussel I-bis) Eén van de centrale doelstellingen van de Europese Unie is het tot stand brengen van een uniforme markt (economie). Ten behoeve van dat doel is een goed functionerend rechtssysteem belangrijk, zodat verplichtingen die in het handelsverkeer binnen de EU ontstaan ook worden nagekomen. De burgers en ondernemingen binnen…

Europese Verordening bevoegdheid huwelijkszaken, ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderontvoering (Brussel II-ter)

Inleiding Europese Verordening bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging huwelijkszaken en ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering (Brussel II-ter) Per 1 augustus 2022 is Brussel II-ter in werking getreden. Op deze pagina is de herschikking naar Brussel II-ter grotendeels verwerkt, waarbij de inhoud van de Verordening ook wordt besproken en een vergelijking wordt gemaakt met de wijzigingen ten…

EAPO-verordening (Europees bankbeslag)

Inleiding Europees bankbeslag Het Europese Parlement heeft een uiterst interessante procedure toegevoegd aan het arsenaal waarmee het de effectiviteit van rechtsbescherming en effectuering van de nakoming van verplichtingen binnen de EU bevordert. Het betreft de Verordening (EU) Nr. 655/2014, die rechtstreekse werking heeft gekregen per 18 januari 2017. Het betreft hier “Unierecht”, dat boven c.q. naast de…

Europese betalingsbevelprocedure (EBB)

Inleiding Europese betalingsbevelprocedure (EBB) De Europese wetgever heeft in 2006 de Europese betalingsbevelprocedure  toegevoegd aan het palet van Europese procedures waarmee de burger overal in de EU eenvoudig toegang krijgt tot de rechter. Het betreft de Verordening (EG) nr. 1896/2006, die met ingang van 1 januari 2009 van toepassing is. Het betreft hier “Unierecht”, dat boven c.q. naast…

Verdragen burgerlijk procesrecht

Inleiding verdragen burgerlijk proces- en executierecht Het burgerlijk proces- en executierecht is – in de global village die de wereld is geworden – niet los te zien van verdragen met andere landen, waarin tal van onderwerpen op het gebied van civiel procesrecht zijn geregeld om tot een afstemming of unificatie van het grensoverschrijdende recht te…

Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo)

Inleiding Europese procedure voor geringe vorderingen De Europese wetgever heeft in 2007 een procedure toegevoegd aan het palet van Europese procedures waarmee de burger overal in de EU eenvoudig toegang krijgt tot de rechter. Het betreft de Verordening (EG) nr. 861/2007, die met ingang van 1 januari 2009 van toepassing is. Het betreft hier “Unierecht”, dat boven c.q. naast…