Burgerlijke rechtsvordering inleiding

Inleiding Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (“Rv.”) Het burgerlijk procesrecht regelt de wijze van procederen in – zoals de term al zegt – burgerlijke (oftewel “civielrechtelijke“) zaken. Daarnaast vinden we hier het executierecht: daar is geregeld hoe vonnissen van de burgerlijke rechter ten uitvoer gelegd worden. Het burgerlijk procesrecht is geregeld in het Wetboek van Burgerlijke…

Europese wetgeving burgerlijk procesrecht

Inleiding Europese wetgeving procesrecht en executierecht De Europese Unie streeft er naar de effectiviteit van de rechterlijke handhaving binnen de EU zoveel mogelijk te bevorderen door het laagdrempelig maken van procedures en de tenuitvoerlegging te vereenvoudigen. Daarvoor is met name de EEX-Vo – de verordening inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen binnen de…

Lijfsdwang tot nakoming veroordeling (Afd. 1, Titel 5, Boek 2 Rv.)

Inleiding lijfsdwang tot nakoming veroordeling In Afd. 1, Titel 5 Boek II Rv. is de wettelijke regeling van de lijfsdwang nader uitgewerkt. De afdeling omvat effectief 6 artikelen (art. 585 Rv. tot en met art. 590 Rv.). Art. 589a Rv. is in 2002 vervallen. De regeling van de lijfsdwang is bij de herziening van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering…

Executoriaal beslag op en executie van schepen (Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal beslag en executie van schepen Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op schepen is geregeld in Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv. Deze afdeling omvat 22 bepalingen (art. 562a Rv. tot en met art. 582 Rv.). De laatste twee artikelen (art. 583 Rv. en art. 584 Rv.) zijn in 1992 vervallen.…

Executoriaal beslag op onroerende zaken (Afd. 1, Titel 3, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriale beslaglegging onroerende zaak De wijze van executoriale beslaglegging op een onroerende zaak is geregeld in Afd. 1, Titel 3, Boek 2 Rv.. Deze bepalingen schrijven voor hoe het beslag gelegd moet worden. De afdeling omvat 13 artikelen (art. 502 Rv. tot en met art. 513a Rv.). De artikelen 510 t/m 512 zijn in 1992 vervallen. Voorafgaande…

Executie van roerende zaken (Afd. 1, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executie roerende zaken (niet zijnde registergoederen) De algemene bepalingen voor tenuitvoerlegging op roerende zaken (niet zijnde registergoederen)  zijn opgenomen in Afd. 1, Titel 2 van Boek 2 Rv.. Deze omvat 38 artikelen (art. 439 Rv. tot en met art. 474 Rv.). Met de wetswijziging van 3 juni 2020 is dit onderdeel herzien. Zie hierover ook de (hoofd)pagina Gerechtelijke tenuitvoerlegging en…

Algemene regels tenuitvoerlegging (Titel 1, Boek II Rv.)

Inleiding algemene regels executie De algemene regels voor gerechtelijke tenuitvoerlegging zijn opgenomen in Titel 1 van Boek II Rv.. Deze Titel bevat de inleidende bepalingen, die in beginsel van toepassing zijn op alle specifieke vormen van executie, voor zover daarvan in de nadere regeling niet van wordt afgeweken. Bij de aanpassing van het Wetboek van Rechtsvordering…

Gerechtsdeurwaarderswet

Inleiding Gerechtsdeurwaarderswet De gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar De gerechtsdeurwaarder bekleedt een belangrijke functie in het Nederlandse rechtssysteem. De gerechtsdeurwaarder is net als de notaris (zie de pagina Wet op het notarisambt) een openbaar ambtenaar. In die hoedanigheid staat hij (of zij) onder toezicht van een functionele overheidsinstantie, de KBvG (zie website KBvG). De gerechtsdeurwaarder is in zijn functie…

Tenuitvoerlegging en ontslag lijfsdwang (Afd. 2, Titel 5, Boek II Rv.)

Inleiding tenuitvoerlegging en ontslag lijfsdwang In Afd. 2, Titel 5, Boek II Rv. is de wettelijke regeling van de lijfsdwang nader uitgewerkt (art. 591 Rv. tot en met art. 600 Rv.). De afdeling omvat 32 artikelen. Effectief zijn het er echter maar 10, want 22 artikelen zijn vervallen. De regeling van de lijfsdwang is bij de herziening van het…

Executoriaal beslag op luchtvaartuigen en executoriale verkoop van luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal beslag en executie van luchtvaartuigen Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op luchtvaartuigen is geregeld in Afd. 2, Titel 4, Boek II Rv. Deze afdeling omvat 18 bepalingen (art. 584a Rv. tot en met art. 584r Rv.). Definitie vliegtuig als beslagobject In art. 584a lid 1 Rv. wordt voor de definitie van ‘vliegtuig’ als…