Burgerlijke rechtsvordering inleiding

Inleiding Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (“Rv.”) Het burgerlijk procesrecht regelt de wijze van procederen in – zoals de term al zegt – burgerlijke (oftewel “civielrechtelijke“) zaken. Daarnaast vinden we hier het executierecht: daar is geregeld hoe vonnissen van de burgerlijke rechter ten uitvoer gelegd worden. Het burgerlijk procesrecht is geregeld in het Wetboek van Burgerlijke…

Europese wetgeving burgerlijk procesrecht

Inleiding Europese wetgeving procesrecht en executierecht De Europese Unie streeft er naar de effectiviteit van de rechterlijke handhaving binnen de EU zoveel mogelijk te bevorderen door het laagdrempelig maken van procedures en de tenuitvoerlegging te vereenvoudigen. Daarvoor is met name de EEX-Vo – de verordening inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen binnen de…

Lijfsdwang tot nakoming veroordeling (Afd. 1, Titel 5, Boek 2 Rv.)

Inleiding lijfsdwang tot nakoming veroordeling In Afd. 1, Titel 5, Boek 2 Rv. is de wettelijke regeling van de lijfsdwang nader uitgewerkt. De afdeling omvat 7 artikelen (art. 585 Rv. tot en met art. 590 Rv.). De regeling van de lijfsdwang is bij de herziening van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering in 2002 drastisch gewijzigd (waarbij een groot aantal…

Executoriaal beslag op en executie van schepen (Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal beslag en executie van schepen Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op schepen is geregeld in Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv. Deze afdeling omvat 24 bepalingen (art. 562a Rv. tot en met art. 584 Rv.). De laatste twee artikelen zijn echter loos. NB per 1 mei 2023 is het Wetboek…

Executoriaal beslag op onroerende zaken (Afd. 1, Titel 3, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriale beslaglegging onroerende zaak De wijze van executoriale beslaglegging op een onroerende zaak is geregeld in Afd. 1, Titel 3, Boek 2 Rv.. Deze bepalingen schrijven voor hoe het beslag gelegd moet worden. De afdeling omvat 16 artikelen (art. 502 Rv. tot en met art. 513a Rv.). NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke…

Executie van roerende zaken (Afd. 1, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executie roerende zaken (niet zijnde registergoederen) De algemene bepalingen voor tenuitvoerlegging op roerende zaken (niet zijnde registergoederen)  zijn opgenomen in Afd. 1, Titel 2 van Boek 2 Rv.. Deze omvat 37 artikelen (art. 439 Rv. tot en met art. 474 Rv.). Met de wetswijziging van 3 juni 2020 is dit onderdeel herzien. Zie hierover ook de (hoofd)pagina Gerechtelijke tenuitvoerlegging en…

Algemene regels tenuitvoerlegging (Titel 1, Boek 2 Rv.)

Inleiding algemene regels executie De algemene regels voor gerechtelijke tenuitvoerlegging zijn opgenomen in Titel 1 van Boek 2 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Deze Titel bevat de inleidende bepalingen, die in beginsel van toepassing zijn op alle specifieke vormen van executie, voor zover daarvan in de nadere regeling niet van wordt afgeweken. De Titel omvat 14 bepalingen…

Gerechtsdeurwaarderswet

Inleiding Gerechtsdeurwaarderswet De gerechtsdeurwaarder als openbaar ambtenaar De gerechtsdeurwaarder bekleedt een belangrijke functie in het Nederlandse rechtssysteem. De gerechtsdeurwaarder is net als de notaris (zie de pagina Wet op het notarisambt) een openbaar ambtenaar. In die hoedanigheid staat hij (of zij) onder toezicht van een functionele overheidsinstantie, de KBvG (zie website KBvG). De gerechtsdeurwaarder is in zijn functie…

Tenuitvoerlegging en ontslag lijfsdwang (Afd. 2, Titel 5, Boek 2 Rv.)

Inleiding tenuitvoerlegging en ontslag lijfsdwang In Afd. 2, Titel 5, Boek 2 Rv. is de wettelijke regeling van de lijfsdwang nader uitgewerkt. De afdeling omvat 32 artikelen (art. 591 Rv. tot en met art. 611 Rv.). Effectief zijn het er echter maar 10, want 22 artikelen zijn vervallen. De regeling van de lijfsdwang is bij de herziening van het…

Executoriaal beslag op luchtvaartuigen en executoriale verkoop van luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal beslag en executie van luchtvaartuigen Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op luchtvaartuigen is geregeld in Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv. Deze afdeling omvat 18 bepalingen (art. 584a Rv. tot en met art. 584r Rv.). NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering weer ‘één gemaakt’. Voordien…