Procedures inzake bescherming bedrijfsgeheimen (Titel 15a, Boek III Rv.)

Inleiding procedures inzake bescherming bedrijfsgeheimen Titel 15a, Boek III Rv. is in 2018 door invoering van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen toegevoegd aan Boek 3, ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van 8 juni 2016, betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. De regeling is in werking getreden per 23…