Procedures inzake bescherming bedrijfsgeheimen (Titel 15a, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures inzake bescherming bedrijfsgeheimen Titel 15a, Boek 3 Rv. is in 2018 door invoering van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen toegevoegd aan Boek 3, ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van 8 juni 2016, betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan. De regeling is in werking getreden per 23…