Rechtspleging in andere dan scheidingszaken (Afd. 1, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures niet-scheidingszaken De wetgever onderscheidt in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wat betreft personen- en familierecht in scheidingszaken en andere dan scheidingszaken. Afd. 1, Titel 6, Boek 3 Rv. behandelt de “andere dan scheidingszaken”. Deze procedures zijn verzoekschriftprocedures. De afdeling omvat 28 bepalingen (art. 798 Rv. tot en met art. 813 Rv.). Daarvan zijn echter 10 bepalingen vervallen…

Voorlopige voorzieningen scheidingszaken (Par. 2, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding voorlopige voorzieningen scheidingszaken Tijdens de echtscheidingsprocedure moeten dikwijls voorlopige voorzieningen worden getroffen. Wie blijft er in de echtelijke woning wonen, wie zorgt voor de kinderen enz.. Deze voorzieningen zijn geregeld in Par. 2, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.. Deze Par. omvat 15 artikelen (art. 821 Rv. tot en met art. 826 Rv.).…

Rechtspleging in scheidingszaken (Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures scheidingszaken De (echt)scheidingsprocedure heeft een afzonderlijke regeling in de wet in Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.. Deze is onderverdeeld in vier Paragrafen, die worden behandeld in de pagina’s in het menu rechts. Par. 1 gaat over de echtscheidingsprocedure en de scheiding van tafel en bed; Par. 2 gaat over voorlopige voorzieningen in de (echt)scheidingsprocedure;…

Nevenvoorzieningen scheidingsprocedures (Par. 3, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding nevenvoorzieningen scheidingsprocedures De rechter kan bij het uitspreken van de echtscheiding of scheiding van tafel en bed een aantal “nevenvoorzieningen” treffen. Dit is het definitief maken van de eerder getroffen voorlopige voorzieningen. De nevenvoorzieningen zijn geregeld in Par. 3, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.. Effectief bestaat deze Paragraaf slechts uit één artikel: art. 827…

Ontbinding geregistreerd partnerschap (Par. 4, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding ontbinding geregistreerd partnerschap Met de invoering van het geregistreerd partnerschap werd het ook nodig te voorzien in een procedure om dit partnerschap te kunnen ontbinden. Die wettelijke regeling is te vinden in Par. 4, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.. De bevat in feite slechts één bepaling: art. 828 Rv., dat de procesregels voor de…

Procedures personen- en familierecht (Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures personen- en familierecht Procedures inzake het personenrecht of het familierecht nemen een aparte plaats in binnen het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze regeling staat in Boek 3 “Regtspleging van onderscheiden aard”, en wel in Titel 6, Boek 3 Rv.. De Titel bevat twee Afdelingen. NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke…