Rechtspleging in andere dan scheidingszaken (Afd. 1, Titel 6, Boek III Rv.)

Inleiding procedures niet-scheidingszaken De wetgever onderscheidt in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wat betreft personen- en familierecht in scheidingszaken en andere dan scheidingszaken. Afd. 1, Titel 6, Boek III Rv. behandelt de “andere dan scheidingszaken”. Deze procedures zijn verzoekschriftprocedures. De afdeling omvat 28 bepalingen (art. 798 Rv. tot en met art. 813 Rv.). Daarvan zijn echter 10 bepalingen vervallen…

Voorlopige voorzieningen scheidingszaken (Par. 2, Afd. 2, Titel 6, Boek III Rv.)

Inleiding voorlopige voorzieningen scheidingszaken Tijdens de echtscheidingsprocedure moeten dikwijls voorlopige voorzieningen worden getroffen. Wie blijft er in de echtelijke woning wonen, wie zorgt voor de kinderen enz.. Deze voorzieningen zijn geregeld in Par. 2, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.. Deze Par. omvat effectief 6 artikelen (art. 821 Rv. tot en met art. 826…

Rechtspleging in scheidingszaken (Afd. 2, Titel 6, Boek III Rv.)

Inleiding procedures scheidingszaken De (echt)scheidingsprocedure heeft een afzonderlijke regeling in de wet in Afd. 2, Titel 6, Boek III Rv.. Deze is onderverdeeld in vier Paragrafen, die worden behandeld in de pagina’s in het menu rechts. Par. 1 gaat over de echtscheidingsprocedure en de scheiding van tafel en bed; Par. 2 gaat over voorlopige voorzieningen in de (echt)scheidingsprocedure;…

Nevenvoorzieningen scheidingsprocedures (Par. 3, Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding nevenvoorzieningen scheidingsprocedures De rechter kan bij het uitspreken van de echtscheiding of scheiding van tafel en bed een aantal “nevenvoorzieningen” treffen. Deze voorzieningen naast het eigenlijke verzoek tot uitspreken van de (echt)scheiding kunnen ook – als voorloper van de nevenvoorzieningen naast de hoofdvoorziening – als voorlopige voorziening gevraagd worden. De nevenvoorzieningen zijn geregeld in Par.…

Ontbinding geregistreerd partnerschap (Par. 4, Afd. 2, Titel 6, Boek III Rv.)

Inleiding ontbinding geregistreerd partnerschap Met de invoering van het geregistreerd partnerschap werd het ook nodig te voorzien in een procedure om dit partnerschap te kunnen ontbinden. Die wettelijke regeling is te vinden in Par. 4, Afd. 2, Titel 6, Boek III Rv.. De bevat in feite slechts één bepaling: art. 828 Rv., dat de procesregels voor de…

Procedures personen- en familierecht (Titel 6, Boek III Rv.)

Inleiding procedures personen- en familierecht Procedures inzake het personenrecht of het familierecht nemen een aparte plaats in binnen het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze regeling staat in Boek 3 “Regtspleging van onderscheiden aard”, en wel in Titel 6, Boek III Rv.. De Titel bevat twee Afdelingen. Procesrecht familierecht in andere dan scheidingsprocedures De 1e afdeling gaat…