Procedures inzake rechten van intellectuele eigendom (Titel 15, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures inzake rechten van intellectuele eigendom In Titel 15, Boek 3 Rv. zijn specifieke procesregels opgenomen voor procedures inzake rechten van intellectuele eigendom. De regeling omvat 10 artikelen (art. 1019 Rv. tot en met art. 1019i Rv.). NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering weer ‘één gemaakt’. Voordien was er een niet-digitale versie en…