Procedures inzake rechten van intellectuele eigendom (Titel 15, Boek III Rv.)

Inleiding procedures inzake rechten van intellectuele eigendom In Titel 15, Boek III Rv. zijn specifieke procesregels opgenomen voor procedures inzake rechten van intellectuele eigendom. De regeling omvat 10 artikelen (art. 1019 Rv. tot en met art. 1019i Rv.). Deze regeling is ingevoerd per 1 mei 2007 ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad…