Toegang tot bescheiden bij schending van mededingingsrecht (Afd. 1A, Titel 7, Boek III Rv.)

Inleiding toegang tot bescheiden in zaken betreffende schending van mededingingsrecht Afd. 1A, Titel 7, Boek III Rv. beperkt het vorderingsrecht tot inzage en afgifte ex art. 843a Rv. (zie de pagina Afschrift, uittreksel en inzage van akten en andere bewijsmiddelen) inzake bescheiden, die afkomstig zijn van een mededingingsautoriteit. Ook de bewijskracht van die stukken wordt in deze afdeling…