Toegang tot bescheiden bij schending van mededingingsrecht (Afd. 1A, Titel 7, Boek 3 Rv.)

Inleiding toegang tot bescheiden in zaken betreffende schending van mededingingsrecht Afd. 1A, Titel 7, Boek 3 Rv. beperkt de toegang op grond van op art. 843a Rv. (zie de pagina Afschrift, uittreksel en inzage van akten en andere bewijsmiddelen) tot bescheiden, die afkomstig zijn van een mededingingsautoriteit. Ook de bewijskracht van die stukken wordt in deze afdeling ingeperkt.…