Procedures pachtzaken (Titel 16, Boek III Rv.)

Inleiding procedures pachtzaken Bij wet van 26 april 2007 is de oude Pachtwet opgeheven en is aan Boek III van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering een titel toegevoegd: Titel 16 Rechtspleging in pachtzaken. De titel omvat 13 bepalingen (art. 1019j Rv. tot en met art. 1019v Rv.). Grondkamers Voor verzoeken krachtens de bepalingen van Titel 5 Boek 7…