Procedures pachtzaken (Titel 16, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures pachtzaken Bij wet van 26 april 2007 is de oude Pachtwet opgeheven en is aan Boek 3 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering een titel toegevoegd: Titel 16 Rechtspleging in pachtzaken. De titel omvat 13 bepalingen (art. 1019j Rv. tot en met art. 1019v Rv.). NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering…