Procedures rechtspersonen (Titel 10, Boek III Rv.)

Inleiding rechtspleging in zaken van rechtspersonen De wet kent enkele processuele bepalingen voor procedures, die specifiek worden ontleend aan het rechtspersonenrecht van Boek 2 B.W. (zie de pagina Geschillenregeling en recht van enquête). De procesrechtelijke bepalingen zijn te vinden in Titel 10, Boek III Rv.. De Titel omvat effectief 4 bepalingen (art. 995 Rv. tot en met art. 997a…