Procedures rechtspersonen (Titel 10, Boek 3 Rv.)

Inleiding rechtspleging in zaken van rechtspersonen De wet kent enkele processuele bepalingen voor procedures, die specifiek worden ontleend aan het rechtspersonenrecht van Boek 2 B.W. (zie de pagina Geschillenregeling en recht van enquête). De procesrechtelijke bepalingen zijn te vinden in Titel 10, Boek 3 Rv. (niet-digitaal). De Titel omvat slechts 5 bepalingen (art. 995 Rv. tot en met art.…