Algemene bepalingen procedures inzake verkeersmiddelen en vervoer (Afd. 1, Titel 1, Boek 3 Rv.)

Inleiding algemene bepalingen rechtspleging verkeersmiddelen en vervoer Afd. 1, Titel 1, Boek 3 Rv. geeft algemene bepalingen, die specifiek van toepassing zijn op procedures met betrekking tot verkeersmiddelen en vervoer. Afd. 1 bevat 27 artikelen (art. 621 Rv. tot en met art. 642 Rv.). NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering weer ‘één gemaakt’.…