Rekenprocedure: afleggen rekening en verantwoording (Titel 5, Boek 3 Rv.)

Inleiding rekenprocedure: afleggen rekening en verantwoording De wet kent een uitwerking voor de zgn. ‘rekenprocedure’ in Titel 5, Boek 3 Rv.. Daaronder wordt verstaan de procedure waarin iemand rekening en verantwoording moet afleggen voor door hem gevoerd beheer over het vermogen van een ander. Deze procedure is een dagvaardingsprocedure. De Titel bevat 33 bepalingen (art. 771…