Rekenprocedure: afleggen rekening en verantwoording (Titel 5, Boek III Rv.)

Inleiding rekenprocedure: afleggen rekening en verantwoording De wet kent een uitwerking voor de zgn. ‘rekenprocedure’ in Titel 5, Boek III Rv.. Daaronder wordt verstaan de procedure waarin iemand rekening en verantwoording moet afleggen voor door hem gevoerd beheer over het vermogen van een ander. Deze procedure is een dagvaardingsprocedure. De Titel bevat effectief 6 bepalingen (art.…