Algemene bepalingen procedures inzake verkeersmiddelen en vervoer (Afd. 1, Titel 1, Boek 3 Rv.)

Inleiding algemene bepalingen rechtspleging verkeersmiddelen en vervoer Afd. 1, Titel 1, Boek 3 Rv. geeft algemene bepalingen, die specifiek van toepassing zijn op procedures met betrekking tot verkeersmiddelen en vervoer. Afd. 1 bevat 27 artikelen (art. 621 Rv. tot en met art. 642 Rv.). NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering weer ‘één gemaakt’.…

Rechtspleging in zaken van verkeersmiddelen en vervoer (Titel 1, Boek 3 Rv.)

Inleiding rechtspleging verkeersmiddelen en vervoer Boek 3 Burgerlijke rechtsvordering bevat een aantal regelingen voor procedures “van onderscheiden aard”. Wat zoveel inhoudt dat er een aantal bijzondere regels worden gegeven die afwijken van de standaard procedures (zowel dagvaardingszaken als verzoekschriftprocedures) die in Boek 1 behandeld worden. In Titel 1, Boek 3 Rv. is een aantal specifieke bepalingen opgenomen,…

Procedures inzake de beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren (Afd. 2, Titel 1, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures beperking aansprakelijkheid scheepseigenaren Afd. 2, Titel 1, Boek 3 Rv. geeft specifieke bepalingen voor procedures met betrekking tot (de beperking van de) aansprakelijkheid van scheepseigenaren. Afd. 2 bevat 41 artikelen (art. 642a Rv. tot en met art. 657 Rv.). NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering weer ‘één gemaakt’. Voordien was er…