Algemene bepalingen procedures inzake verkeersmiddelen en vervoer (Afd. 1, Titel 1, Boek III Rv.)

Inleiding algemene bepalingen rechtspleging verkeersmiddelen en vervoer Afd. 1, Titel 1, Boek III Rv. geeft algemene bepalingen, die specifiek van toepassing zijn op procedures met betrekking tot verkeersmiddelen en vervoer. Deze afdeling bevat 27 artikelen (art. 621 Rv. tot en met art. 642 Rv.). De bepalingen vormen een verzameling van ‘faits divers’ voor verschillende situaties waarin er een…

Rechtspleging in zaken van verkeersmiddelen en vervoer (Titel 1, Boek III Rv.)

Inleiding rechtspleging verkeersmiddelen en vervoer In Titel 1, Boek III Rv. is een aantal specifieke bepalingen opgenomen, die van toepassing zijn op procedures met betrekking tot verkeersmiddelen en vervoer. Het materiële vervoersrecht is te vinden in Boek 8 B.W., dat het zeerecht behandelt, het binnenvaartrecht, het wegvervoersrecht, het luchtrecht en het recht met betrekking tot vervoer…

Procedures inzake de beperking van aansprakelijkheid van scheepseigenaren (Afd. 2, Titel 1, Boek III Rv.)

Inleiding procedures beperking aansprakelijkheid scheepseigenaren Afd. 2, Titel 1, Boek III Rv. geeft specifieke bepalingen voor procedures met betrekking tot (de beperking van de) aansprakelijkheid van scheepseigenaren. Afd. 2 bevat effectief 26 artikelen (art. 642a Rv. tot en met art. 642z Rv.). De art. 643 t/m 657 Rv. zijn sinds 1986 vervallen. Verzoekschrift tot beperking van aansprakelijkheid in…