LawyrupAuteurs

De auteurs van Lawyrup

De content op deze website wordt geschreven door praktijkjuristen zoals advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en andere juridische professionals. Op deze pagina kun je zien welke advocaten en andere praktijkjuristen bijdragen aan Lawyrup.nl. Bijdragen geschreven door rechtenstudenten worden voor plaatsing steeds gecontroleerd door een ervaren praktijkjurist.

Vanuit hun vak verdiepen advocaten zich in tal van juridische vraagstukken en volgen de ontwikkeling van de rechtspraak en wijzigingen in de wetgeving. De Nederlandse Orde van Advocaten verplicht advocaten om te blijven nascholen. Advocaten volgen vaak specialisatie- en verdiepingscursussen. Hetzelfde geldt voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en andere juridische professionals.

Door hun expertise als procesvertegenwoordigers hebben advocaten veel ervaring met het procesrecht. Net als gerechtsdeurwaarders bij uitstek ervaring hebben met tenuitvoerlegging en de voor de inleiding van een procedure vereiste betekening. Notarissen hebben veel ervaring met het opstellen van officiële akten zoals oprichtingsaktes en overdrachtsaktes. Elk van deze juridische professionals weten en ervaren waar de voetangels en klemmen in het recht zitten. Zij komen in de praktijk allerlei situaties tegen en zien fouten of minder gelukkige keuzes in advisering en procederen de revue passeren. Ook uit hun omgeving – of zelfs in de eigen praktijk – komen zij van alles tegen waar het in de rechtspraktijk om draait en waar het verkeerd kan gaan, soms met grote gevolgen voor de zaak. Hun bijdragen aan Lawyrup vormen door hun gecombineerde vakkennis en ervaring tot een schat van informatie voor iedere praktijkjurist.

Angelina Baldini

Angelina Baldini

mr. Angelina Baldini is als juriste werkzaam bij Zuidweg & Partners schuldhulpverlening. Na de opleiding HBO Rechten aan de HvA is Angelina afgestudeerd in Nederlands recht aan de Faculteit Rechtsgeleerheid van de VU. Tijdens haar studie aan de HvA heeft ze (van 2011 tot 2015) als faillissementsmedewerkster gewerkt in de faillissementspraktijk van mr. De Vries bij Vorstman Advocaten. Angelina heeft voor Lawyrup veel van de content van het onderdeel WSNP in de Faillissementswet geschreven.


Neem contact op
Mike van Lingen

Mike van Lingen

Mike van Lingen is in 1999 afgestudeerd als kandidaat-gerechtsdeurwaarder en van 2012 tot 2018 was hij als gerechtsdeurwaarder in Leiden door de Kroon benoemd. Mike heeft veel ervaring opgedaan in het beslag- en executierecht en heeft tijdens zijn werk veel juridische procedures gevoerd in huurzaken en bij het tuchtcollege van gerechtsdeurwaarders. Tot zijn neventaken behoorde het opstellen van faillissements- en (conservatoir) beslagrekesten. Inmiddels is Mike toegelaten tot professioneel beschermingsbewindvoerder bij de Rechtbank Den Haag. Als gerechtsdeurwaarder en als bewindvoerder heeft Mike zich gespecialiseerd in de beslagvrije voet.


Neem contact op
Maarten de Vries

Maarten de Vries

mr. Maarten de Vries is gespecialiseerd in burgerlijk recht: aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht. Als advocaat is hij natuurlijk ook goed thuis in het procesrecht en het beslagrecht en executierecht. En tenslotte heeft hij ook ruime kennis en ervaring in het insolventierecht (faillissementsrecht).


Neem contact op
Thijs Lucas

Thijs Lucas

Thijs Lucas is geboren te Haarlem. Opgegroeid in Hilversum is hij na de middelbare school Nederlands Recht gaan studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Inmiddels bezig met zijn Master. Vorig jaar is Thijs bestuurslid geweest van Nijmeegse Studenten Vereniging Carolus Magnus. Hij vervulde hier de functie van Quaestor (penningmeester). Als Quaestor was hij verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de vereniging en de financiële uitvoering van het beleid. Sinds oktober 2018 schrijft Thijs ook bijdragen voor Lawyrup.nl. De door Thijs geschreven content is te herkennen aan zijn initialen “TL”. Thijs heeft inmiddels al een aantal pagina’s geschreven over het Burgerlijk Procesrecht. Onder meer de pagina Derdenverzet (Titel 9, Boek 1 Rv.) en de pagina Herroeping (Titel 10, Boek 1 Rv.) zijn van zijn hand.


Neem contact op

Word ook auteur van Lawyrup

Ook auteur voor Lawyrup worden?

Meld je dan aan via het contactformulier en geef aan hoe jij bij kunt dragen aan de knowhow op Lawyrup. Bij voorbeeld als webredacteur voor bepaalde onderwerpen op de website, of als auteur van e-Books.

Hiermee kun je jezelf profileren als deskundige op die onderwerpen. Je wordt dan extra zichtbaar online bij alle bezoekers van Lawyrup. Heb je ook een partnerprofiel, dan promoten we je op meerdere manieren.