Auteurs Lawyrup.nl

Overzicht profielen auteurs

De content op deze website wordt geschreven door advocaten en juristen. Per auteur vind je een profiel van de advocaten, juristen en rechtenstudenten die bijdragen aan Lawyrup.nl.

Vanuit hun vak verdiepen advocaten zich in tal van juridische vraagstukken en volgen de ontwikkeling van de rechtspraak en wijzigingen in de wetgeving. De Nederlandse Orde van Advocaten verplicht advocaten om te blijven nascholen. Advocaten volgen vaak specialisatie- en verdiepingscursussen.

Door hun expertise als procesvertegenwoordigers hebben advocaten bovendien veel ervaring. Zij weten en ervaren waar de voetangels en klemmen in het recht zitten. Zij komen in de praktijk allerlei situaties tegen en zien fouten of minder gelukkige keuzes in advisering en procederen de revue passeren. Ook uit hun omgeving – of zelfs in de eigen praktijk – komen zij van alles tegen waar het in de rechtspraktijk om draait en waar het verkeerd kan gaan, soms met grote gevolgen voor de zaak.

De content geschreven door rechtenstudenten wordt (net als alle content) voor plaatsing gecontroleerd op juistheid.

Juistheid en actualiteit content

De bijdragen worden geschreven op persoonlijke titel: het kantoor waar de advocaat aan verbonden is, is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content. Zie overigens op dit punt ook de algemene voorwaarden van Lawyrup.nl die je hebt aanvaard door deze website te raadplegen.

Het spreekt echter voor zich, dat de auteur zijn uiterste best doet juiste en actuele content te publiceren. Sterker: advocaten kunnen Lawyrup.nl ook voor zichzelf gebruiken om knowhow die zij voor zichzelf hebben verworven op te slaan en makkelijk terug te kunnen vinden.

Het kan echter zo zijn, dat content veroudert of onjuistheden bevat. Lawyrup.nl heeft immers niet een team van redacteuren, reden waarom het abonnementsgeld laag kan zijn terwijl de content toch hoogwaardig is. Wanneer je onjuistheden of verouderde content constateert, meld dit dan s.v.p. dan kunnen we de auteur vragen er naar te kijken of evt. echt verouderde content offline te halen dan wel aan te passen.

Waardering bijdragen en auteurs

Op de site zal ook een systeem komen om een rating te geven aan de waarde van de content. Naarmate er meer waarderingen worden uitgesproken, wordt voor andere gebruikers duidelijk of de content waardevol is. Als de rating erg laag is, dan kan dat voor Lawyrup.nl aanleiding zijn te kijken wat er verbeterd kan worden.

Er zal ook een rating komen per auteur. Bezoekers van de website kunnen daaraan ook herleiden, welke auteurs kwalitatief hoogwaardige bijdragen leveren.

Natuurlijk kan de gebleken expertise ook reden zijn juist deze advocaat in de arm te nemen!

Wie zijn onze auteurs?

Maarten de Vries (tevens advocaat en de uitgever)

Angelina Baldini (jurist werkzaam bij schuldhulp organisatie)

Thijs Lucas (rechtenstudent Radboud Universiteit)

[Totaal: 1    Gemiddelde: 1/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.