Maarten de Vries

Biografie

Maarten de Vries (Amsterdam, 1957) is opgegroeid in Woudenberg. Na het gymnasium in Amersfoort (1976) is hij Nederlands Recht gaan studeren in Utrecht. Als onderbreking van de studie heeft hij een tijd als vrachtwagenchauffeur gewerkt en een zes maanden in Australië rondgereisd. In 1982 ging hij weer studeren, dit keer Slavische talen (hoofdvak Russisch), in Utrecht. De propedeuse Slavische talen behaalde hij cum laude. In 1988 rondde hij de studie Nederland Recht af aan de Universiteit van Amsterdam.

Loopbaan

Na zijn afstuderen heeft mr. De Vries de opleiding als advocaat-stagiaire gevolgd bij Froon Helmonds Advocaten te Amsterdam.
Mr. J.C.A. (Hans) Froon was zijn patroon, tot mr. De Vries in mei 1990 verhuisde naar Nijmegen, waar hij in dienst trad van Bemelmans Van de Hel Amory Advocaten. In 1995 startte hij in Nijmegen zijn eigen kantoor De Vries Advocaten. In 2001 verbond hij zich aan Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Amsterdam, waar hij de insolventiesectie vorm heeft gegeven. Sinds april 2009 is mr. De Vries weer als zelfstandig advocaat gevestigd als partner bij Vorstman Advocaten in Naarden.

Rechtsgebieden

Mr. De Vries is begonnen in de algemene civiele praktijk. In zijn stageperiode en de eerste jaren als advocaat-medewerker heeft hij een gemengd particuliere en zakelijke praktijk gevoerd (ca. 50-50). Tot 1996 werkte mr. De Vries ook op toevoeging (gefinancierde rechtshulp). Destijds deed mr. De Vries ook familierecht en strafzaken. Arbeidsrecht heeft tot 2001 steeds een belangrijk deel (ca. 1/3) van zijn praktijk uitgemaakt. Sinds 2001 richt mr. De Vries zich nagenoeg uitsluitend op zakelijke klanten (ondernemingen en instellingen).

Daarnaast is hij sinds ca. 1989 opgetreden als curator in faillissementen, achtereenvolgens in de arrondissementen Arnhem, Amsterdam en Midden-Nederland. Na 25 jaar heeft hij thans een punt gezet achter de benoemingenpraktijk, wat niet wegneemt dat hij nog steeds actief is in het insolventierecht en de daarmee verwante rechtsgebieden. Hij is derhalve specialist in zakelijke zekerheidsrechten, fusie en overname en herstructurering.

Ondernemingsrecht

Als ondernemingsrecht-advocaat houdt mr. De Vries zich bezig met een breed spectrum aan zakelijke juridische problemen waar ondernemers tegenaan lopen: incasso, contracten, aansprakelijkheid en geschillen tussen ondernemers. Daarnaast is hij als advocaat uiteraard bij uitstek gespecialiseerd in procesrecht.

Volg mr. De Vries op:

twitter  linkedin

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.