Ook auteur worden?

Lawyrup.nl

zoekt juristen, die bij willen dragen aan het schrijven van content. Als je deskundig bent in civiel recht, civiel proces- en executierecht of insolventierecht en goed kunt schrijven, dan willen we je graag als auteur hebben.

Waarover?

Lawyrup.nl is een website met knowhow over drie segmenten van het civiele recht, ingedeeld aan de hand van drie wetboeken:

  • Burgerlijk wetboek
  • Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering
  • Faillissementswet

Omdat Lawyrup.nl alleen gaat over het (algemeen) vermogensrecht en het daarmee verbonden proces- en executierecht, vallen daar dus niet onder Boek 1, Boek 2 B.W. of Boek 4 B.W. of het specialistische deel Boek 8 B.W..

Aan de andere kant worden wel aanpalende onderwerpen meegenomen die binnen het bestreken vakgebied niet kunnen ontbreken. Zoals Europese verdragen op het gebied van proces- en executierecht en insolventierecht.

Waarom?

Waarom zou je voor Lawyrup.nl willen schrijven? Je kunt jezelf als auteur profileren met je deskundigheid. Lawyrup.nl wordt in snel tempo steeds relevanter binnen het terrein van vermogensrecht en civiel proces- en executierecht.

Binnen een aantal maanden zal de nieuwe website van Lawyrup.nl verschijnen. De nieuwe site wordt een krachtig vehikel niet alleen om antwoorden op juridische vragen te vinden, maar ook voor auteurs om een groot publiek te bereiken.

Lawyrup.nl biedt je daardoor mogelijkheden om je zichtbaarheid binnen de juridische markt exponentieel te vergroten.

Aanmelden?

Meld je aan door het sturen van een email aan info <<at>> lawyrup.nl. Natuurlijk kun je ook een mail sturen om meer te weten te komen over wat Lawyrup.nl jou als auteur te bieden heeft.

[MdV, 5-05-2018]

[Totaal: 3    Gemiddelde: 3.7/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.