De nieuwe website van Lawyrup is live!

Gisteren, op 27 februari 2023, is de nieuwe website van Lawyrup eindelijk live gegaan! Het heeft wat voeten in de aarde gehad. Bijna een jaar hebben Erna Braat van Webfantasia en ondergetekende regelmatig vergaderd en overlegd over de wensen, hoe te behouden wat goed was en wat er verbeterd kan worden. En hoe dit technisch…

Word Content partner van Lawyrup

Partner worden van Lawyrup? Het kost niks! Lawyrup.nl is een gratis online kennisbank voor praktijkjuristen. De website gaat over het burgerlijk (proces)recht en het faillissementsrecht. De wet wordt artikelsgewijs behandeld, vergelijkbaar met een gedrukt handboek zoals we dat vroeger kenden. Het principe van Lawyrup is het aanbieden van hoogwaardige vakinhoudelijke kennis. Daarnaast belicht Lawyrup de…

De toekomst van juridische informatica

Bij juridische informatica denken we meestal aan softwarematige oplossingen voor de juridische beroepen. Een andere ontwikkeling is juridische informatica waarmee consumenten toegang krijgen tot een rechter. In Nederland is met het project Kwaliteit en Innovatie (KEI) geprobeerd de toegang tot de rechter eenvoudiger te maken en te digitaliseren. Dat is slechts deels gelukt: alleen de…

Contante betaling en zwart geld

Door rood licht rijden mag niet, maar het gebeurt wel regelmatig. Zo is het ook verboden betalingsafspraken te maken waarbij inkomsten niet worden opgegeven aan de fiscus. Kortom een afspraak om met ‘zwart geld’ te betalen. Toch komt ook dat in de praktijk regelmatig voor. Zo wordt in de bouw regelmatig afgesproken dat werkzaamheden geheel…

Een nieuw jaar, nieuwe plannen voor Lawyrup!

Lawyrup ziet terug op een succesvol 2022, met weer een toename van het aantal (unieke) bezoekers van zo’n 155.000. Een groei van ruim 25%. Het gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand ligt rond de 12.500 met als maandrecord zo’n 15.000 bezoekers. Ondertussen wordt de content van de kennisbank gestaag uitgebreid. Op het vlak van het…

Implementatiewet Herstructurering en insolventie

Zowel de Europese als de Nederlandse wetgever is sinds een aantal jaren bezig wettelijke regelingen in het leven te roepen waarmee gestreefd wordt naar continuïteit van ondernemingen in zwaar weer. De Nederlandse wetgever heeft in dat kader diverse wetten gelanceerd, in de rechtsliteratuur bekend onder afkortingen als WCO I, WCO II en WCO III. Verder…

UBO-register in strijd met recht op privacy

Het UBO-register is door een baanbrekende uitspraak van het Europese Hof van Justitie op losse schroeven komen te staan. In HvJEU 22 november 2022 WM & Sovim/Luxembourg Business Registers) heeft het Hof prejudiciële vragen beantwoord in een tweetal zaken aangespannen tegen het Luxemburgse handelsregister. In de Sovim-zaak (C-601) stelt Sovim dat publicatie van de UBO-gegevens…

Beëdigde vertaling nodig? Dien deze 24/7 online in bij Fairlingo!

Als juridisch professional loop je er soms tegenaan dat juridische teksten vertaald moeten worden. Zoals een vertaling van statuten of gerechtelijke stukken. Wanneer een instantie expliciet om een beëdigde vertaling vraagt, is het noodzakelijk een tekst of document officieel te laten vertalen door een beëdigd vertaler. Juridisch vertaalbureau Fairlingo maakt dagelijks beëdigde vertalingen en kan hierbij…

Herziening personenvennootschappen: nieuwe ronde

De wettelijke regeling van de maatschap, de VOF en de CV – ook wel bekend als de personenvennootschappen – is sterk verouderd en gaat nog terug op het oude B.W. uit 1838. De modernisering daarvan is een moeizaam proces, maar er lijkt nu dan toch (weer) een herziening op handen te zijn. De ambtelijke molens…

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

De wetgever grossiert tegenwoordig in tijdelijke wetgeving. Eén van die experimenten heet zelfs ‘Experimentenwet’: de bedoeling van deze wet is om experimenten met procedures (in officiële termen ‘rechtspleging’) mogelijk te maken. Leitmotiv bij deze experimenten lijkt niet alleen de bevordering van een goede rechtspleging in termen van kwaliteit voor de rechtzoekende, maar zeker niet op…