Formele rechtskracht bij de Toeslagenaffaire

Het zal niemand zijn ontgaan dat het aansprakelijkheidsrecht zich steeds verder ontwikkelt van het uitgangspunt in het begin van de vorige eeuw, dat neerkomt op ‘Ieder draagt zijn eigen schade’, tot het door de in 2002 overleden universitair docent Roelf Stutterheim zo treffend geformuleerde principe ‘Pech moet weg’. De overheid heeft er maar druk mee,…

Privacy van de patiënt en inzagerechten

De wettelijke regeling van de geneeskundige behandelingsovereenkomst voorziet in een wettelijk recht op de bescherming van de privacy van de patiënt. Waar in verband met de AVG persoonsgegevens sowieso bescherming genieten, geldt dit eens te meer voor medische informatie over de patiënt en diens geneeskundige behandeling. De Hoge Raad heeft zich daarover in twee arresten…

Drie vakantie-uitspraken van de Hoge Raad in 2023

Vakantierechten tot drie keer toe bij de Hoge Raad aan de orde Als we bekijken wat er dit jaar is opgevallen in de arbeidsrechtelijke rechtspraak, dan praat men al snel over Deliveroo-bezorgers die nu echt werknemer zijn, uitzendbureaus die niet meer mogen bepalen dat een inlener geen zieke uitzendkracht meer wenst en het voorlopige einde…

Correctief referendum in 1e lezing aangenomen

Het initiatiefwetsvoorstel van SP-kamerlid Renske Leijten tot wijziging van de Grondwet om een bindend correctief referendum mogelijk te maken is op 21 oktober 2023 ook door de Eerste Kamer aangenomen (Stb. 2023, 360). Om tot een wijziging van de Grondwet te komen is een 2e lezing nodig, waarbij het voorstel door tweederde van beide Kamers…

Energieleverancier failliet: wat nu?

Als je energieleverancier failliet gaat, dan dreigt als gevolg daarvan de levering van elektra en gas gestaakt te worden. Dat is voor de klanten van zo’n nutsbedrijf natuurlijk een enorm probleem. De wetgever heeft echter twee regelingen in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de levering van energie toch doorloopt. Maar daarbij kan…

De verschillen tussen een  aansprakelijkheidsverzekering en  rechtsbijstandverzekering

Over het algemeen is het goed geregeld met de verzekeringen in ons land. Naast de verplichte basisverzekering voor de zorg is er een groot aantal verzekeringen waar je uit kunt kiezen. Veel mensen in Nederland vinden dat prettig en hebben zich verzekerd tegen allerlei zaken, zoals ongevallen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Maar: juist omdat er zoveel…

Erfenis veel gebruikte “smoes” bij betaalfraude

Grote kans dat wanneer je nu een kijkje neemt in de spambox van je mail dat je een mailtje tegenkomt waarin staat dat je recht hebt op een grote erfenis. Cybercriminelen gebruiken steeds meer manieren om nietsvermoedende mensen overal ter wereld op te lichten met slimme trucs. Hierbij zijn steeds vaker jongeren betrokken die andere…

Niet beschadigd, maar toch schade

Mocht u te veel snoepen, dan is het lezen van dit blog misschien effectiever dan menig dieet. Ik zal hierin aandacht geven aan een arrest van het hof te Arnhem waar een luchtje aan zat: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 januari 2022 (Sweetlife/Transheroes Customs & Lesscher Transport). De casus gaat over een tijdens het vervoer bedorven geraakte…

De uitleg van cao-bepalingen:

tussen perceptie en werkelijkheid staan bedoelingen in de weg en praktische bezwaren Inleiding uitleg van CAO-bepalingen De vraag hoe een cao-bepaling dient te worden uitgelegd, is in de praktijk van groot belang. Denk hierbij aan de vraag of een onderneming onder de werkingssfeerbepaling van een bedrijfstak-cao of pensioenregeling valt waarvan de bepalingen algemeen verbindend zijn.…

Verrekening in het zicht van faillissement

Verrekening is geen eenvoudig onderwerp, en zeker niet als het gaat om verrekening in een faillissementssituatie (of bij een surseance of WSNP). Wat is verrekening precies? In het spraakgebruik wordt de term verrekenen ook wel eens (juridisch bezien verkeerd) gebruikt voor ‘afrekenen’ oftewel ‘betalen’. Het juridische begrip verrekenen betekent echter het tegen elkaar wegstrepen van…