Arbitrage (Boek 4 Rv.)

Inleiding arbitrage

Dit relatief kleine onderdeel van het wetboek, geregeld in Boek 4 Rv. (art. 1020 t/m 1077 Rv.) is gewijd aan arbitrageprocedures. Arbitrage is een procedure waarbij het geschil wordt beslist door “arbiters” en niet door de overheidsrechter.

Partijen kunnen bij het aangaan van een overeenkomst, of later, wanneer er een geschil is gerezen, afspreken dat ze de zaak aan arbiters zullen voorleggen. Het voordeel daarvan kan zijn, dat deze arbiters een bepaalde deskundigheid hebben over het onderwerp van geschil. Nadeel is dat arbitrage erg duur kan zijn, omdat partijen de arbiters helemaal zelf moeten betalen.

De Titel 1 gaat over Nederlandse arbitrages en Titel 2 gaat over internationale arbitrage.

Op dit moment is er veel te doen over arbitrageprocedures in kleine (incasso)zaken via de private onderneming eCourt. Zie het bericht eCourt.

*NB de links naar de wettekst verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor digitaal procederen. Zie voor niet-digitaal deze link.

[MdV, 21-01-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.