Executie buitenlandse titels (Titel 9, Boek 3 Rv.)

Inleiding executie buitenlandse titels

In beginsel kunnen binnen onze landsgrenzen alleen rechterlijke beslissingen van de Nederlandse rechter ten uitvoer gelegd worden. Dat heeft te maken met de soevereiniteit van onze Staat.

Wanneer iemand een vonnis van een buitenlandse rechter in Nederland wil executeren, dan moet daar een grondslag voor zijn in de Nederlandse wet of een verdrag, waarbij Nederland partij is. In Titel 9 van Boek 3 Rv. (niet-digitaal) is een regeling gegeven voor de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen (executoriale titels). De Titel omvat twee afdelingen.

Exequatur

Uitgangspunt van de wet is, dat een buitenlands vonnis alleen in Nederland ten uitvoer gelegd kan worden na goedkeuring door de Nederlandse rechter. Deze toetst de buitenlandse uitspraak echter niet opnieuw inhoudelijk. De Nederlandse rechter toetst alleen, of het een krachtens de Nederlandse wet of een verdrag hier uitvoerbaar is (art. 985 Rv. niet digitaal).

De bevoegde rechter in Nederland is die van de woonplaats van degeen tegen wie de executie zich richt of van de plaats waar geëxecuteerd zal worden.

[MdV, 12-06-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.