Beroep beslissing art. 843a Rv.

Kwestie of in niet-IE-zaken tussentijds hoger beroep open staat tegen art. 843a beslissingen

Hof Den Haag 25-10-2005, LJN AU8485: de eis tot verstrekken van afschrift van stukken is een zelfstandig onderdeel van het bij dagvaarding gevorderde, zodat het (deels toewijzende) vonnis een einduitspraak is waarvan direct hoger beroep mgl. is (NJF 2005, 452).

Hof Den Bosch d.d. 23-10-2007, LJN BB6845: merkt een vonnis waarbij de vordering tot geven van afschriften is toegewezen aan als een incidenteel vonnis, waarmee niet een eind aan de hoofdprocedure is gemaakt. Maar toch appellabel omdat die eis ook afzonderlijk ingesteld had kunnen worden.

Hof Leeuwarden d.d. 16-6-2009, LJN BI8910: het vonnis waarbij een vordering op de voet van art. 843a Rv. is afgewezen is een eindbeslissing, omdat daarin definitief over de vordering beslist is.

Hoge Raad d.d. 22-01-2010, LJN BK1639: tussentijds beroep tegen tussenuitspraken is uitgesloten, tenzij de rechter daartoe verlof verleent (voor dagvaarding ingevoerd in 2002, bestond al in verzoekschriftprocedures). Sinds dit arrest kwalificeren de Gerechtshoven de beslissing op een vordering ex art. 843a Rv. als een tussenuitspraak. Hof Arnhem 16-3-2010, LJN BL7896, en LJN BM2280, Hof Den Haag 13-04-2010 LJN BM1665, Hof Arnhem d.d. 11-01-2011 LJN BP1185, Hof Den Bosch 15-02-2011 LJN BP5094, Hof Amsterdam 13-12-2011 LJN BV2559 (NJF 2012, 99) en Hof Den Haag 21-12-2010 zaaknr. 200.051.662/01.

Hoge Raad d.d. 13-07-2013, LJN BW3264: definitief beslist dat hoger beroep tegen een toewijzende beslissing op art. 843a Rv. o.g.v. art. 337 lid 2 Rv. slechts mogelijk is tegelijk met de beslissing op de hoofdzaak. Dit ondanks de onherstelbare c.q. onomkeerbare gevolgen van het toestaan van de exhibitie, zoals aangevoerd in cassatie.

[MdV, 23-11-2015]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.