Procedures personen- en familierecht (Titel 6, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures personen- en familierecht

Procedures inzake het personenrecht of het familierecht nemen een aparte plaats in binnen het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze regeling staat in Boek 3 “Regtspleging van onderscheiden aard”, en wel in Titel 6, Boek 3 Rv..

Subpagina’s

De Titel bevat twee Afdelingen, die worden behandeld in de volgende twee subpagina’s:

Rechtspleging in andere dan scheidingszaken (Afd. 1, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Rechtspleging in scheidingszaken (Afd. 2, Titel 6, Boek 3 Rv.)

Andere relevante pagina’s

verzoekschriftprocedures

voorlopige voorzieningen

[MdV, 6-07-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.