Procedures ondernemingsrecht (Titel 8, Boek 2 B.W.)

Inleiding procedures ondernemingsrecht

In Boek 2 van het Burgerlijk wetboek (inzake Rechtspersonen) is een aantal specifieke procedures opgenomen speciaal voor geschillen binnen de (zakelijke) onderneming.

Titel 8 Boek 2 B.W. (genaamd “Geschillenregeling en het recht van enquête”) kent 3 afdelingen.

Geschillenregeling (Afd. 1, Titel 8 Boek 2 B.W.)

In afd. 2 is de zgn. geschillenregeling opgenomen (art. 2:335 t/m 2:343c B.W.). De statutaire regeling gaat voor op deze wettelijke regeling. In de statuten kan ook bvb. zijn bepaald dat geschillen aan arbiters voorgelegd moeten worden.

De regeling geldt alleen voor de B.V. en sommige (kleinere) N.V.’s. (art. 2:335 B.W.). De regeling is gericht op het uiteen gaan van aandeelhouders die met elkaar overhoop liggen. Dat kan op twee manieren: door uitstoting (gedwongen verkoop van aandelen) of door uittreding (gedwongen overname van aandelen).

Gedwongen verkoop van aandelen (uitstoting)

Deze procedure is geregeld in art. 2:336 t/m 2:341a B.W.. De procedure wordt gevoerd bij de rechtbank van het domicilie van de vennootschap.

Gedwongen overname van aandelen (uittreding)

Deze procedure is geregeld in art. 2:343 t/m 2:343c B.W..

Enquête-procedure (Afd. 2, Titel 8 Boek 2 B.W.)

In afd. 2 van Titel 8, Boek 2 B.W. wordt de mogelijkheid van het instellen van een enquête-procedure geopend. Deze procedure is erg populair vanwege de grote doortastendheid van de Ondernemingskamer, waardoor problemen snel kunnen worden opgelost. Zeer verschillend van andere rechterlijke instanties grijpt de Ondernemingskamer waar nodig met verregaande maatregelen in de vennootschap in.

[MdV 11-11-2016]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.