Civiele procedures (Boek 1 Rv.)

Inleiding procesrecht

Het burgerlijk procesrecht is geregeld in Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (kortweg aangeduid als: “Rv.”).

NB: Er zijn twee versies van het Wetboek van Rechtsvordering sinds de invoering van digitaal procederen (KEI pilot bij twee rechtbanken) in dagvaardingszaken in september 2017. Inmiddels is het KEI project afgeblazen, en wordt – voorlopig – alleen nog bij de twee pilot rechtbanken digitaal geprocedeerd. De Minister is zich nog aan het beraden op de gelijkschakeling (terugdraaien). De links op de pagina’s naar de bepalingen op “wetten overheid” kunnen daarom verwijzen naar de digitale versie of naar de niet-digitale versie. Dit betreft in principe alleen de bepalingen inzake procesrecht in dagvaardingszaken bij de rechtbanken.

Dit Boek heeft als titel: “de wijze van procederen bij de rechtbanken, de (gerechts)hoven en de Hoge Raad”. Dat spreekt dus voor zichzelf.

Boek 1 kent de volgende Titels:

 1. Algemene bepalingen procesrecht
 2. Vorderingsprocedure 1e aanleg
 3. Verzoekschriftprocedure 1e aanleg
 4. vierde titel (vervallen)
 5. vijfde titel (vervallen)
 6. Prorogatie
 7. Hoger beroep
 8. achtste titel (vervallen)
 9. Verzet door derden
 10. Herroeping
 11. 10A Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad
 12. Cassatie

Klik op de bovenstaande links om naar de betreffende pagina te gaan.

Digitaal procederen: KEI

In het kader van het project “Kwaliteit En Innovatie” (oftewel: KEI) wordt digitaal procederen gefaseerd ingevoerd. In verband daarmee zal ook het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden aangepast. Dagvaarding en verzoek zullen worden vervangen door een digitale “procesinleiding”. In twee arrondissementen is digitaal procederen in zaken waarin verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt  al ingevoerd (sinds 1 september 2017).

Voor meer informatie zie de subpagina’s over KEI digitaal procederen.

[MdV, 24-09-2016; bijgewerkt 29-12-2017]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.