Algemene bepalingen procesrecht (Titel 1, Boek 1 Rv.)

Inleiding algemene bepalingen Rv.

In Boek 1 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (niet-digitaal)  (“Rv.” klik hier voor digitaal) vinden we het procesrecht. De regeling wordt ingeleid met een 1e Titel genaamd “Algemene bepalingen”.

De onderwerpen die in deze Titel worden behandeld, worden besproken in de onder deze pagina hangende subpagina’s.

Men dient er alert op te zijn, dat het Burgerlijk procesrecht aan een ingrijpende wijziging is onderworpen in verband met de invoering van het digitaal procederen (in het kader van het “KEI-project).

De Algemene bepalingen hebben betrekking op zowel dagvaardingsprocedures als op verzoekschriftprocedures. In digitaal procederen (KEI) heten dagvaardingsprocedures “vorderingsprocedures”, omdat die bij digitaal procederen niet meer met een dagvaarding beginnen).

Andere relevante pagina’s

Civiele procedure (Boek 1 Rv.)

Algemene bepalingen procesrecht (Titel 1, Boek 1 Rv.)

Dagvaardingsprocedures (Titel 2, Boek 1 Rv.)

Verzoekschriftprocedures (Titel 3, Boek 1 Rv.)

Prorogatie (Titel 6, Boek 1 Rv.)

Hoger beroep (Titel 7, Boek 1 Rv.)

Verzet door derden (Titel 9, Boek 1 Rv.)

Herroeping van vonnissen (Titel 10, Boek 1 Rv.)

Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Titel 10A, Boek 1 Rv.)

[MdV, 4-05-2017; bijgewerkt 22-10-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.