Digitaal procederen (KEI)

Inleiding KEI digitaal procederen

Procederen wordt kinderlijk eenvoudig. In het kader van het project “Kwaliteit en Innovatie” van de rechterlijke macht wordt in september 2017 de 1e fase ingevoerd van het project KEI digitaal procederen. Zie ook Staatsblad 2016, 288, Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering digitalisering van het procesrecht, 13 juli 2016 (KEI) en Staatsblad 2017, nr. 16, Besluit inwerkingtreding onderdelen digitalisering procesrecht. Zie ook de website van de Overheid inzake KEI.

Daarmee wordt de manier van het voeren van procedures fundamenteel veranderd, en met name de manier van het starten van een procedure en het uitwisselen van documenten. Dit gaat voortaan allemaal digitaal gebeuren via de daarvoor bestemde website.

Digitale rol wordt uitgefaseerd

Een aantal jaren geleden is de zgn. “digitale rol” ingevoerd voor de advocatuur. Dit is een soort agendasysteem waarin advocaten kunnen aangeven, welke handeling ze in een procedure willen verrichten, zoals het indienen van een processtuk of het vragen van uitstel, of het opgeven van verhinderdata voor een in te plannen zitting. Processtukken moe(s)ten echter nog gewoon per post worden verstuurd, of hooguit per fax. Per email indienen is niet toegestaan. De rol wordt per dossier uitgefaseerd.
In de toekomst zullen er onder KEI geen vaste roldagen meer zijn.

Procederen via een website

Dit gaat in de toekomst allemaal gebeuren door middel van het digitale platform, waarin zowel deze “rolhandelingen” als het indienen (uploaden) van processtukken via een website gaat gebeuren. Ook de start van een procedure gaat voortaan via de website, op een vergelijkbare manier als het bestellen van producten bij een webwinkel. Bij indiening wordt je ook meteen langs de kassa gestuurd, om via iDeal je “bestelling” (het griffierecht) te betalen. Daarmee verandert ook de functie van de deurwaarder, die tot nu toe de dagvaardingen waarmee een procedure werd ingeleid aan de gedaagde moeten betekenen. Een verzoekschrift wordt in de toekomst ook ingediend via een webformulier dat op de gemiddelde webwinkel niet zou misstaan.

Zittingen (comparities)

Natuurlijk wordt procederen niet helemaal digitaal (voorlopig). De rechter zal in de loop van de procedure (zowel bij verzoekschriftprocedures als vorderingszaken) altijd ook een zitting inplannen om partijen zelf te horen.

Gefaseerde invoering

Het digitaal procederen via KEI wordt gefaseerd ingevoerd, om te beginnen alleen voor advocaten, en dan allereerst in rechtbankzaken. Als eerste – met ingang van september 2017 – zal procederen voor advocaten via KEI verplicht worden in twee arrondissementen: rechtbank Midden Nederland en rechtbank Gelderland. Vervolgens wordt het project in fasen uitgebreid, totdat digitaal procederen voor alle procedures, ook waarin partijen zonder advocaat procederen, verplicht worden.

De Rechtspraak onderscheidt voor civiele procedures de volgende tranches. Deze worden ingevoerd met telkens eerst een pilot in een kleiner gebied en daarna “uitrol” landelijk:

Tranche Omschrijving Datum
Civiel 1.0 1e aanleg handel verplichte procesvertegenwoordiging (advocaatzaken) 1 september 2017 Midden Nederland en Gelderland;

voorjaar 2018 alle arrondissementen

Civiel 2.0 Hoger beroep (vorderingszaken) was gepland voor medio 2017; wschl. eerst pilot bij Hof Arnhem-Leeuwarden
Civiel 3.0 1e aanleg Kantonzaken was gepland medio 2018
Civiel 4.0 Verzoekprocedures was gepland voor begin 2019;
Civiel 5.0 Kort gedingen begin 2019

In vorderingszaken bij de Hoge Raad is al sprake van een vervroegde invoering per 1 maart 2017. Daardoor is een aantal bepalingen al eerder ingevoerd voor die procedure (dat kan bij raadplegen van de wet verwarrend werken). Met die procedure hebben echter alleen de cassatie-advocaten te maken.

Aanpassing Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Met het oog op de invoering van digitaal procederen worden ook een aantal bepalingen in het burgerlijk procesrecht (in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, kortweg “Rv.”) aangepast. Daarbij worden waar mogelijk ook de dagvaardingszaken en verzoekschriftprocedures meer op elkaar afgestemd.

[MdV, 19-05-2017; bijgewerkt 29-12-2017]

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.