Oproep na procesinleiding KEI

Inleiding oproep na procesinleiding

Nadat de “vorderende” of “verzoekende” partij de digitale procesinleiding heeft ingevuld, moet de wederpartij nog in kennis gesteld worden van de procedure.

Bij de verzoekprocedure verloopt dit zoals ook nu gebruikelijk: de griffier verzendt een oproep aan de verweerder (art. 271 t/m 277 Rv.).

Oproep vorderingsprocedure: meerdere wegen

Bij wat voorheen de dagvaardingsprocedure heette is de oproep van de gedaagde partij vormvrij. Het vanuit het systeem gegenereerde bestelformulier (art. 111 Rv. nieuw) bevat de oproep met alle aanzeggingen die volgens de wet vereist zijn, en moet binnen twee weken (art. 112 lid 1 Rv. nieuw) onder de aandacht van de wederpartij gebracht worden. Dit kan door toezending per email, overhandiging enz.. De eisende partij mag het zelf weten. Als vanouds oproepen per exploit mag ook. De oproeping moet uiterlijk een dag voor de laatste dag van verschijning worden ingediend (art. 112 lid 1 Rv. nieuw) .

Wanneer de verweerder na oproeping anders dan door exploit niet binnen de wettelijke termijn verschijnt (d.w.z. zich aanmeldt in het systeem voor verweer), dan moet de eisende partij binnen twee weken alsnog per exploit oproepen (art. 112 lid 2 Rv. nieuw). Dan ontstaat er dus extra vertraging. Als de gedaagde zich echter snel zelf meldt, dan zal de procedure versneld worden.

Alternatief is dat de eiser de verweerder direct oproept per exploit (art. 113 Rv. nieuw). Zie ook de toelichting op KEI over de “112-route” en de “113-route”.

[MdV, 4-06-2017]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.