Overgangsrecht KEI

Inleiding overgangsrecht KEI

Mede door de geleidelijke invoering van KEI digitaal procederen kan er onduidelijkheid bestaan, welke regels van toepassing zijn: het oude procesrecht of de nieuwe regels van de wet van 13 juli 2016 (door onze Koning ondertekend te Paros).

Voor reeds aanhangige procedures geldt zgn. “eerbiedigende werking”. In procedures waarbij voor de datum van inwerkingtreding van de wet het exploit van dagvaarding is betekend of het verzoekschrift is ingediend blijft de oude regeling van toepassing.

[MdV, 4-06-2017]

[Totaal: 1    Gemiddelde: 2/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.