Zittingen onder KEI (art. 30j t/m 30n Rv. nieuw)

Inleiding zitting onder KEI

Ondanks dat de procedure digitaal gevoerd wordt, vindt er uiteraard ook nog een zitting bij de rechter plaats. De termijn “terechtzitting” is in dit kader gewijzigd in “zitting”.

Datumbepaling zitting

Art. 30j Rv. (nieuw) bepaalt:

“Zo spoedig mogelijk nadat verweerder in de procedure is verschenen als bedoeld in artikel 114, dan wel na ontvangst van de procesinleiding in een verzoekprocedure, bepaalt de rechter de dag en het uur waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt.

De termijn tussen de uitnodiging van partijen en de mondelinge behandeling is ten minste drie weken, tenzij sprake is van een behandeling in kort geding”.

De zitting kan achterwege blijven, als de rechter zich meteen onbevoegd verklaart (lid 5) of als partijen ermee instemmen en/of er om vragen dat geen zitting plaatsvindt (lid 6).

Gang van zaken bij de mondelinge behandeling

De procesgang in de aanloop naar en tijdens de zitting (dan aangeduid als “mondelinge behandeling”) is geregeld in art. 30k tot en met 30n Rv. (nieuw).

Onder meer inzake de tijdige indiening van stukken (in ieder geval 10 dagen tevoren, art. 30k lid 5 Rv.), de aard van de door de rechter te stellen vragen (art. 30k lid 1 Rv.) en het proces-verbaal (art. 30n Rv., zie ook art. 30m Rv. voor het proces-verbaal van een evt. bereikte schikking).

[MdV, 4-06-2017]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.