Enkelvoudige en meervoudige kamers (Afd. 2, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Inleiding enkelvoudige en meervoudige kamers

In Afd. 2 van de Algemene bepalingen wordt geregeld, of een gerecht (dat over een bepaalde zaak beslist) is samengesteld uit één of meerdere rechters.

Kantonrechter

Het Kantongerecht maakt sinds 2002 onderdeel uit van de rechtbank. Het is een bepaalde “Sector” (afdeling) bij elk van de rechtbanken. Deze Kantonrechter is in beginsel een alleenzittende rechter.

Rechtbank

In het algemeen geldt, dat zaken bij de rechtbank (naast de Sector kanton) ook door een enkelvoudige kamer worden behandeld (art. 15 Rv.). De enkelvoudige kamer kan echter besluiten de zaak te verwijzen naar een meervoudige kamer, bestaande uit drie leden (lid 2). Een procespartij kan dat ook verzoeken.

Verwijzing kan geschieden in elke stand van de procedure. De behandeling van een verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt. Verwijzing kan geschieden in elke stand van de procedure. De behandeling van een verwezen zaak wordt voortgezet in de stand waarin zij zich bevindt (lid 3).

De meervoudige kamer kan ook weer terugverwijzen naar een enkelvoudige kamer, bvb. als de verdere afhandeling (wel weer) eenvoudig is (bvb. na een tussenvonnis) (lid 5). Ook kan de meervoudige kamer de zaak delegeren aan een rechter-commissaris (lid 4).

Gerechtshof (Hof)

Bij het Hof is het uitgangspunt juist een meervoudige kamer (art. 16 lid 1 Rv.). Het systeem van verwijzen en terugverwijzen zoals bij de rechtbank geldt, en het delegeren aan een rechter-commissaris, is hetzelfde als bij de rechtbank. Overigens heten de rechters in het Hof altijd “raadsheren”, ook als dit vrouwen zijn.

Hoge Raad

Bij de Hoge Raad (art. 17 Rv.) wordt de bezetting geëscaleerd naar 5 raadsheren. Die kunnen besluiten dat 3 ook wel genoeg is, en er kan ook een rechter-commissaris worden aangewezen aan wie de zaak wordt gedelegeerd.

Verwijzing naar een andere Kamer

Een Kamer kan een zaak verwijzen naar een andere Kamer van dezelfde instantie, als men dit nodig vindt (art. 18 lid 1 Rv.).

Uitspraak

De beslissing kan door een enkelvoudige rechter worden uitgesproken (art. 18 lid 2 Rv.).

Andere relevante pagina’s

Algemene bepalingen civiele procedures (Titel 1, Boek 1 Rv.)    

Rechtsmacht van de Nederlandse rechter (Afd. 1, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Algemene beginselen procedures (Afd. 3, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Algemene voorschriften procedures (Afd. 3A, Titel 1, Boek 1 Rv.)   

Wraking en verschoning van rechters (Afd. 4, Titel 1, Boek 1 Rv.)   

OM en de PG bij de Hoge Raad (Afd. 5, Titel 1, Boek 1 Rv.)    

Rol ACM en Europese Commissie in mededingingszaken (Afd. 5A, Titel 1, Boek 1 Rv.)   

Exploten (Afd. 6, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Inlichtingen buitenl. recht en communautair mededingingsrecht (Afd. 7, Titel 1, Boek 1 Rv.)      

Verbeteren of aanvullen procesinleiding en verwijzing (Afd. 8, Titel 1, Boek 1 Rv.)   

Slotbepaling civiele procedures (Afd. 9, Titel 1, Boek 1 Rv.)

[MdV, 17-03-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.