Cassatie (Titel 11, Boek I Rv.)

Inleiding cassatie

Tegen een uitspraak van de feitenrechter (rechtbank of Gerechtshof) kunnen partijen cassatie instellen bij de Hoge Raad. De Hoge Raad verdiept zich niet meer in de door de lagere rechter vastgestelde feiten, maar beoordeelt alleen of de lagere rechter zich aan de goede procesorde heeft gehouden (bvb. of de beslissing voldoende gemotiveerd is) en of de lagere rechter het recht op juiste wijze heeft toegepast. De cassatie is geregeld in Titel 11, Boek I Rv.. Deze Titel is verdeeld in vijf afdelingen.

Waarvan kan cassatie worden ingesteld?

Cassatie van een uitspraak van de rechtbank is mogelijk als partijen zgn. “sprongcassatie” overeenkomen. Daarbij slaan ze één feitenrechter (de hoger beroepsrechter) over. Of als van die uitspraak hoger beroep niet mogelijk is. zie de pagina Cassabiliteit.

Bewaken van de rechtseenheid

Op die manier heeft de Hoge Raad ook een rol om de eenheid van het recht te bewaken, doordat hij onjuiste uitleg van het recht kan corrigeren. Ook kan de Hoge Raad met zijn arresten in cassatie knopen doorhakken over bepaalde rechtsvragen waarover rechters verdeeld zijn. Sinds een aantal jaren kan de Hoge Raad dit ook doen via het beantwoorden van prejudiciële vragen (zie de pagina Prejudiciële vragen).

Digitaal procederen bij de Hoge Raad

Bij de Hoge Raad  is digitaal procederen is per 1 maart 2017 ingevoerd. Anders dan bij de rechtbanken (met uitzondering van twee proef arrondissementen Midden Nederland en Gelderland) en bij de gerechtshoven. Bij Wet van 13 juli 2016 (Stb. 2016, 289) tot vereenvoudiging van het procesrecht in hoger beroep en cassatie is het procesrecht voor digitaal procederen aangenomen in het kader van het project Kwaliteit en Innovatie (KEI). Met het besluit van 25 januari 2017 (Stb. 2017, 16) is een deel van die wet – voor wat betreft de Hoge Raad – in werking getreden.

Andere relevante pagina’s

Civiele procedures (Boek 1 Rv.)

Vorderingsprocedures aan cassatie onderworpen (Afd. 1, Titel 11, Boek I Rv.)

Termijn van cassatie en schorsende werking ( Afd. 2, Titel 11, Boek I Rv.)

Rechtspleging in cassatie (Afd. 3, Titel 11, Boek I Rv.)

Uitspraak in cassatie in vorderingszaken (Afd. 4, Titel 11, Boek I Rv.)

Beroep in cassatie tegen beschikkingen (Afd. 5, Titel 11, Boek I Rv.)

[MdV, 16-11-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.