Termijn van cassatie en schorsende werking (Afd. 2, Titel 11, Boek I Rv.)

Inleiding termijn van cassatie en schorsende werking

In Afd. 2, Titel 11, Boek I Rv. is de termijn geregeld, waarbinnen cassatie moet worden ingesteld. Verder bevat de afdeling enkele bepalingen over de schorsende werking van cassatie. De afdeling omvat 5 bepalingen (art. 402 Rv. tot en met art. 406 Rv.).

Termijn cassatie

De cassatietermijn is in principe 3 maanden na de uitspraak waarvan beroep in cassatie wordt ingesteld (art. 402 Rv.).

Wanneer de wet voor het hoger beroep een kortere termijn heeft voorgeschreven, dan is de termijn voor het beroep in cassatie het dubbele van de termijn voor het hoger beroep bepaald.

Overlijden: nieuwe termijn

In geval van overlijden van een procespartij tijdens de cassatietermijn geeft de wet een nieuwe termijn voor de erfgenamen (art. 403 Rv.).

Schorsende werking

Cassatie heeft schorsende werking, tenzij (zoals meestal gevorderd wordt) de bestreden beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard is  (art. 404 Rv.).

Andere relevante pagina’s

Cassatie (Titel 11, Boek 7 B.W.)

Vorderingsprocedures aan cassatie onderworpen (Afd. 1, Titel 11, Boek I Rv.)

Rechtspleging in cassatie (Afd. 3, Titel 11, Boek I Rv.)

Uitspraak in cassatie in vorderingszaken (Afd. 4, Titel 11, Boek I Rv.)

Beroep in cassatie tegen beschikkingen (Afd. 5, Titel 11, Boek I Rv.)

[MdV, 18-11-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.