Openleggen van boeken (Par. 3, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding openleggen van boeken

De afdeling “openleggen van boeken” omvat maar één wettelijke bepaling: art. 162 Rv. (niet-digitaal).

Lid 1 bepaalt, dat de rechter kan in de loop van een geding, op verzoek of ambtshalve, aan partijen of aan een van hen de openlegging bevelen van de boeken, bescheiden en geschriften, die zij ingevolge de wet moeten houden, maken of bewaren.

Doen zij dit niet, dan “kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht”. Dat is een wat omineuze manier om te zeggen dat dat doorgaans in je nadeel zal uitpakken. De rechter geeft zo’n bevel immers niet voor niets: hij acht de gevraagde informatie van belang voor het geding.

Jaarrekeningprocedure

Betreft het een jaarrekeningprocedure, dan kan de rechter dit zelfs ambtshalve bevelen met oplegging van een dwangsom (lid 3).

Andere relevante pagina’s

Bewijsrecht (Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Algemene bepalingen bewijsrecht (Par. 1, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Akten en vonnissen (Par. 2, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inzagerecht art. 843a Rv.

Jaarrekeningprocedure

NB de links naar wetten overheid op deze pagina zijn naar de NIET-DIGITALE versie van Rv.. Voor de versie van het wetboek voor digitale procedures klik hier.

[MdV, 29-6-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.