Relatieve bevoegdheid (Afd. 3, Titel 2, Boek I Rv.)

Inleiding relatieve bevoegdheid

In Afd. 3, Titel 2, Boek I Rv. is de relatieve bevoegdheid van de rechter geregeld. De afdeling omvat 13 bepalingen (art. 99 Rv. tot en met art. 110 Rv.).

Absolute bevoegdheid versus relatieve bevoegdheid

Wat is het verschil tussen de absolute bevoegdheid van de rechter en relatieve bevoegdheid van de rechter?

De absolute bevoegdheid bepaalt, welke soort rechter bevoegd is. Bij voorbeeld of een procedure moet worden ingeleid bij de rechtbank, of bij het Gerechtshof of bij de Hoge Raad. En bij welke instantie van die soort het rechtsmiddel (zoals verzet, hoger beroep of cassatie) moet worden ingesteld. De absolute bevoegdheid wordt afgeleid uit de aard van de ingestelde vordering.

De absolute bevoegdheid is van dwingend recht: partijen kunnen daar niet bij overeenkomst van afwijken.

De relatieve bevoegdheid bepaalt, bij welke rechter van een bepaalde soort – en dan met name in welke plaats – de procedure gevoerd moet worden. De rechtspraak in Nederland is ingedeeld in 4 hofressorten, die weer zijn opgedeeld in 11 arrondissementen. Zie ook de pagina Organisatie van de rechtspraak. De relatieve bevoegdheid wordt – in beginsel – bepaald door de woonplaats van gedaagde.

De relatieve bevoegdheid is in principe niet van dwingend recht: partijen kunnen daar bij overeenkomst van afwijken (forumkeuze beding). Uitzondering op deze regel is art. 108 Rv. met betrekking tot particulieren als gedaagde.

Uitgangspunt van de wet

Het uitgangspunt van de wet is dat de woonplaats van de gedaagde partij bepalend is voor de relatieve bevoegdheid (art. 99 Rv.). Dit sluit overigens aan op de hoofdregel in internationale verdragen, zoals het EEX-Verdrag. Zie ook de pagina EEX-Vo (herschikt).

Andere relevante pagina’s

Dagvaardingsprocedures (Titel 2, Boek I Rv.)

Algemene bepalingen dagvaardingsprocedure (Afd. 1, Titel 2, Boek I Rv.)

Kantonzaken (Afd. 2, Titel 2, Boek I Rv.)

Relatieve bevoegdheid (Afd. 3, Titel 2, Boek I Rv.)

Dagvaarding (Afd. 4, Titel 2, Boek I Rv.)

Verloop van de procedure (Afd. 5, Titel 2, Boek I Rv.)

Reconventie (Afd. 6, Titel 2, Boek I Rv.)

Verstek (Afd. 7, Titel 2, Boek I Rv.)

Verzet (Afd. 8, Titel 2, Boek I Rv.)

Bewijs (Afd. 9, Titel 2, Boek I Rv.)

Incidentele vorderingen (Afd. 10, Titel 2, Boek I Rv.)

Schorsing en hervatting (Afd. 11, Titel 2, Boek I Rv.)

Vonnis (Afd. 12, Titel 2, Boek I Rv.)

Afbreking van instantie (Afd. 13, Titel 2, Boek I Rv.)

Kort geding (Afd. 14, Titel 2, Boek I Rv.)

[MdV, 20-11-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.