Herroeping (Titel 10, Boek I Rv.)

Inleiding herroeping van vonnissen, arresten en beschikkingen

De procedure van herroeping is geregeld in Titel 10, Boek I Rv. (art. 382 Rv.  tot en met art. 391 Rv.).

In Afd. 1, Titel 10, Boek I Rv. is geregeld in welke gevallen er herroeping kan plaatsvinden van vonnissen en arresten, dus uitspraken in dagvaardingsprocedures. Zie de pagina Herroeping van vonnissen en arresten (Afd. 1, Titel 10, Boek I Rv.).

Afd. 2, Titel 10, Boek I Rv. bevat twee bepalingen inzake de herroeping van beschikkingen, oftewel uitspraken gegeven in verzoekschriftprocedures. Zie de pagina Herroeping van beschikkingen (Afd. 2, Titel 10, Boek I Rv.).

Andere relevante pagina’s

Civiele procedure (Boek 1 Rv.)

Algemene bepalingen procesrecht (Titel 1, Boek I Rv.)

Dagvaardingsprocedures (Titel 2, Boek I Rv.)

Verzoekschriftprocedures (Titel 3, Boek I Rv.)

Prorogatie (Titel 6, Boek I Rv.)

Hoger beroep (Titel 7, Boek 1 Rv.)

Verzet door derden (Titel 9, Boek I Rv.)

Herroeping van vonnissen en arresten (Afd. 1, Titel 10, Boek I Rv.)

Herroeping van beschikkingen (Afd. 2, Titel 10, Boek I Rv.)

Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Titel 10A, Boek I Rv.)

[TL, 22-10-2018]

[Totaal: 1    Gemiddelde: 1/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.