Algemene regels executie (Titel 1, Boek 2 Rv.)

Inleiding algemene regels executie

De algemene regels voor gerechtelijke tenuitvoerlegging zijn opgenomen in Titel 1 van Boek 2 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (*NB). Deze Titel bevat de inleidende bepalingen, die in beginsel van toepassing zijn op alle specifieke vormen van executie, voor zover daarvan in de nadere regeling niet van wordt afgeweken.

De Titel omvat 14 bepalingen (art. 430 Rv. tot en met art. 438c Rv.).

Executiegeschil

Tegen de tenuitvoerlegging (of executie) kan degeen tegen wie de beslaglegging enz. zich richt ook verweren, door middel van een executiegeschil. Zie de subpagina over dit onderwerp.

*NB deze link verwijst naar de versie van de wet zoals die geldt voor digitaal procederen. Zie voor niet-digitaal deze link.

[MdV, 19-01-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.