Executie onroerende zaken (Titel 3, Boek 2 Rv.)

Inleiding executie onroerende zaken

De tenuitvoerlegging van executoriale titels (zoals vonnissen) op de goederen van de debiteur kan plaatsvinden op diens gehele vermogen. Dus zowel op onroerende zaken als op zaken, die geen registergoed zijn. De wet heeft de bepalingen voor die twee groepen beslagobjecten opgenomen in twee afzonderlijke titels.

De regels voor tenuitvoerlegging op onroerende zaken (dus op “niet-registergoederen”)  zijn opgenomen in Titel 3, Boek II Rv. (niet-digitaal) (*NB). Deze titel omvat 6 afdelingen.

Andere relevante pagina’s

Gerechtelijke tenuitvoerlegging (Boek 2 Rv.)

Executoriaal beslag op onroerende zaken (Afd. 1, Titel 3, Boek 2 Rv.)

Executoriale verkoop van onroerende zaken (Afd. 2, Titel 3, Boek 2 Rv.)

Opeising onroerende zaak door derden (Afd. 3, Titel 3, Boek 2 Rv.)

Executie onroerende zaken door hypotheekhouder (Afd. 4, Titel 3, Boek 2 Rv.)

Verdeling van de executie-opbrengst onroerende zaak (Afd. 5, Titel 3, Boek 2 Rv.)

Gedwongen ontruiming onroerende zaak (Afd. 6, Titel 3, Boek 2 Rv.)

*NB deze link verwijst naar de versie van de wet zoals die geldt voor niet-digitaal procederen.

[MdV, 19-01-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.