Executie tot afgifte roerende zaken (Afd. 4, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executie tot afgifte van roerende zaken

Wanneer een schuldeiser bevoegd is de afgifte van een zaak te vorderen, moet de procedure gevolgd worden die is opgenomen in de Afd. 4, Titel 2, Boek 2 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering.

Deze afdeling omvat 10 bepalingen (art. 491 t/m 500 Rv.). Het kan gaan om afgifte op basis van een titel die strekt tot revindicatie (weer in bezit stelling). Maar het kan ook gaan om afgifte op basis van een ander recht, zoals een pandrecht (zie de pagina executie pandrecht).

Afgifte verpande zaak

Voor de afgifte van een stil verpande zaak op basis van een onderhandse (geregistreerde) akte is vereist, dat de deurwaarder eerst een verzoekschrift indient om vuistpand te mogen nemen (art. 496 lid 2 Rv.).

[MdV, 8-03-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.