Lijfsdwang en dwangsom (Titel 5, Boek 2 Rv.)

Inleiding lijfsdwang en dwangsom

In Titel 5, Boek 2 Rv. is een regeling gegeven die erop gericht is de veroordeelde partij te dwingen tot medewerking aan de veroordeling tot een doen of nalaten. Die dwangmaatregelen zijn de “lijfsdwang” (gijzeling oftewel opsluiting van de schuldenaar) en de dwangsom. Het specifieke karakter brengt mee, dat deze niet meer kunnen worden opgelegd als het niet meer mogelijk is om de veroordeling na te komen.

De Titel kent 3 afdelingen, waarin deze regels nader worden uitgewerkt per soort dwangmiddel.

NB de links op deze pagina verwijzen naar de versie van Rv.voor niet-digitaal procederen. Klik hier voor de digitale versie van Titel 5 Boek 2 Rv..

Andere relevante pagina’s

Tenuitvoerlegging (Boek 2 Rv.)

Lijfsdwang (Afd. 1, Titel 5, Boek 2 Rv.)

Tenuitvoerlegging lijfsdwang en ontslag (Afd. 2, Titel 5, Boek 2 Rv.)

Dwangsommen (Afd. 3, Titel 5, Boek 2 Rv.)

[MdV, 4-11-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.