Zekerheidstelling (Titel 7, Boek 2 Rv.)

Inleiding zekerheidstelling

In bepaalde situaties kan een partij worden veroordeeld om zekerheid te stellen. Bij voorbeeld voor een betaling, tegen opheffing van een beslag.

De wet geeft daarvoor een regeling in Titel 7 van Boek 2 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Deze bevat (nog) maar één bepaling: art. 616 Rv. (deze bepaling is in de versie van de wet voor digitaal procederen en niet-digitaal procederen gelijkluidend).

Zie ook de pagina incident zekerheidstelling proceskosten.

[MdV, 9-03-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.