Europese verordeningen procesrecht en executierecht

Inleiding Europese regelgeving procesrecht en executierecht

De Europese Unie streeft er naar de effectiviteit van de rechterlijke handhaving binnen de EU zoveel mogelijk te bevorderen door het laagdrempelig maken van procedures en de tenuitvoerlegging te vereenvoudigen.

Waar het moeilijk is dit te realiseren door aanpassing van de individuele rechtssystemen voert de Europese Commissie steeds meer voor de hele EU geldende procesregels door, waarmee de Europese burger ook in andere Lidstaten toegang tot de rechter heeft. Uiteindelijk is dit ook voorwaarde voor een werkelijk transparant economisch verkeer, een vrij verkeer van goederen zoals de Unie tot uitgangspunt heeft. Deze Uniewetgeving treedt ook in de plaats van langzame en disfunctionele juridische apparaten in sommige Lidstaten waar de rechterlijke macht niet zo efficiënt functioneert. De burger krijgt directe toegang tot de rechter (zelfs zonder dat een advocaat nodig is, hoewel rechtsbijstand soms wel is aan te raden) en uitspraken hebben effect in de hele EU (behalve bvb. Denemarken, die vaak van de opt-out gebruik maakt).

Hieronder een opsomming van procedures en Europese wetgeving, met een link naar de inhoudelijke bespreking ervan.

Andere relevante pagina’s

Verdragen burgerlijk procesrecht en executierecht (hoofdpagina)

Europees Executieverdrag EEX-Vo (herschikt) (Brussel I-bis)

Europees bankbeslag (EAPO)

Overige verdragen burgerlijk procesrecht en executierecht

[MdV, 17-05-2017]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.