LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7A B.W.)Bruikleen (Titel 13, Boek 7A B.W.)Verplichtingen van de uitlener (Afd. 3, Titel 13, Boek 7A B.W.)

Verplichtingen van de uitlener (Afd. 3, Titel 13, Boek 7A B.W.)

Inleiding verplichtingen van de uitlener

Naast de verplichtingen voor degene die een zaak ter bruikleen leent, gelden er ook verplichtingen voor degene die een zaak uitleent. Deze zijn geregeld in Afd. 3, Titel 13, Boek 7A B.W.Belangrijk om in gedachten te houden bij bruikleen is dat degene die een zaak uitleent (de bruikleengever), eigenaar blijft van de zaak ten tijde van deze bruikleen.

Terugvragen uitgeleende

De bruikleengever kan de zaak die hij heeft uitgeleend niet zomaar terugvorderen. Pas nadat de afgesproken tijd voor de bruikleen is verstreken of nadat de bruiklener klaar is met het lenen van een zaak, kan de bruikleengever zijn eigendom terugvorderen (art. 7A:1787 B.W.).

De bruikleengever kan, als de rechter dit goedkeurt, de zaak eerder terugvorderen als het om dringende of onverwachte redenen gaat. Om de zaak eerder terug te krijgen, moet de rechter dit deze vordering dus wel toewijzen (art. 7A:1788 B.W.).

Buitengewone kosten aan de zaak

Voor de kosten die zo buitengewoon zijn, dat die niet onder normaal gebruik vallen, en mits het noodzakelijk was deze te maken, kan de bruiklener dit bedrag terugvorderen van de bruikleengever. De bruikleengever is verplicht deze kosten zelf te vergoeden (art. 7A:1789 B.W. jo. art. 7A:1784 B.W.).

Gebrekkige zaak: mededelingsplicht uitlener

Tot slot is de bruikleengever verantwoordelijk voor de gevolgen van een goed dat zodanige gebreken heeft maar wel wordt uitgeleend. Het gaat hier om de gevallen waar de bruikleengever de gebreken kende en deze niet aan de bruiklener heeft laten weten (art. 7A:1790 B.W.).

Auteur & Last edit

[SK, 6-11-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren