LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7A B.W.)Maatschap (Titel 9, Boek 7A B.W.)Algemene bepalingen maatschap (Afd. 1, Boek 7A B.W.)

Algemene bepalingen maatschap (Afd. 1, Boek 7A B.W.)

Inleiding algemene bepalingen maatschap

De wettelijke regeling van de maatschap kent vier Afdelingen. Afd. 1, Titel 9, Boek 7A B.W. omvat vijf algemene bepalingen. Art. 7A:1655 B.W. bevat de op de hoofdpagina Maatschap geciteerde definitie van de maatschap.

Art. 1656 B.W. bestaat niet (meer). Art. 7A:1657 B.W. leert ons dat er twee typen maatschap zijn: algemene en bijzondere. De wet kent slechts algemene maatschappen van winst (art. 7A:1658 B.W.). De algemene maatschap moet dus gericht zijn op winstdeling. De maten delen hetgeen zij door de inbreng van hun vlijt verdienen (art. 7A:1659 B.W.).

De bijzondere maatschap is volgens art. 7A:1660 B.W.:

“de zoodanige welke slechts betrekking heeft tot zekere bepaalde goederen, of tot derzelver gebruik, of tot de vruchten die daarvan zullen getrokken worden, of tot eene bepaalde onderneming, of tot de uitoefening van eenig bedrijf of beroep.”

Gemeenschap van goederen; mede-eigendom

Het ingewikkelde van de maatschap is, dat wanneer bij deze contractuele vorm ook goederen in gemeenschappelijke eigendom worden gehouden, er een zakenrechtelijke vorm van “gemeenschap” ontstaat. De maten worden – in beginsel ieder voor een gelijk deel – mede-eigenaar van elk afzonderlijk goed dat “de maatschap” heeft. Hoewel er in de praktijk gesproken wordt over “de maatschap” alsof dit – net als een besloten vennootschap – een zelfstandige juridische entiteit is, is dat juridisch bezien niet het geval. De maatschap is een losse verzameling van de individuele deelgenoten (de maten) en niets meer dan dat. De maatschap is zelf niets. Een maatschap kan wel als procespartij optreden (zie hierna). In feite bezit “de maatschap” dus niets, maar bezitten de afzonderlijke maten afzonderlijke goederen, ieder voor een gelijk deel. Bij de rechtspersoonlijkheid bezittende B.V. is dit veel eenvoudiger: de B.V. is bezitter en eigenaar van haar goederen, en niemand anders.

De maatschap brengt dus ingewikkelde zakenrechtelijke verhoudingen met zich mee.

Auteur & Last edit

[MdV, 20-10-2018[

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.