LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)Gelijke behandeling (Afd. 4, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Gelijke behandeling (Afd. 4, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Inleiding gelijke behandeling

In het kader van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar meer fundamenteel op grond van art. 1 van de Grondwet, is in het arbeidsrecht het recht op gelijke behandeling expliciet opgenomen.

Ook hier uiteraard weer vanwege de kwetsbare positie van de werknemer. Natuurlijk gelden deze beginselen ook binnen andere rechtsverhoudingen, maar de wetgever heeft het nodig gevonden dit principe hier verder uit te werken.

De bepalingen inzake gelijke behandeling zijn opgenomen in Afd. 4 van Titel 10 Boek 7, in (art. 7:646 t/m 7:649 B.W.). Het zijn maar drie bepalingen omdat art. 647 is vervallen.

Inhoud regeling gelijke behandeling

In de kern bepaalt de wet dat de werkgever geen onderscheid mag maken:

Dat dit in de praktijk nog veel verbetering verdient blijkt wel uit regelmatig onderzoek waaruit blijkt dat bvb. allochtonen moeilijker aan werk komen, of onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen voor hetzelfde werk vaak minder betaald krijgen dan mannen en minder makkelijk tot leidinggevende functies doordringen.

Auteur & Last edit

[MdV, 10-09-2016]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.