LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Betalingstransactie (Titel 7B, Boek 7 B.W.)Slotbepalingen betalingstransactie (Afd. 4, Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Slotbepalingen betalingstransactie (Afd. 4, Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Inleiding slotbepalingen betalingstransactie

 Afd. 4, Titel 7b, Boek 7 B.W. bevat een aantal slotbepalingen over de betalingstransactie. De afdeling omvat drie bepalingen (art. 7:549 B.W. tot en met art. 7:551 B.W.).

Nadere regelgeving

Allereerst wordt er in art. 7:549 B.W. bepaald dat er nadere regelgeving van toepassing is op deze titel. Deze nadere regels kunnen bij of krachtens Algemene maatregelen van bestuur (AMvB) op grond van art. 4:22 Wet Financieel Toezicht worden gesteld met betrekking tot de inhoud en de verstrekking van de door titel III van de richtlijn vereiste informatie.

Dwingend recht

De hoofdregel is dat er niet ten nadele van de betaaldienstgebruiker worden afgeweken. Dit kan alleen als de wet anders bepaalt (art. 7:550 B.W. jo. art. 7:552 B.W..

Geen consument: regelend recht

Indien de betaaldienstgebruiker geen consument is, kunnen de partijen voor verschillende artikelen overeenkomen dat deze geheel of ten dele niet van toepassing zijn. 

Auteur & Last edit

[SK, 10-11-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.