LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)Bijzondere gevolgen van verzuim koper (Afd. 5, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevolgen van verzuim koper (Afd. 5, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere gevolgen verzuim koper

In Afd. 5, Titel 1 Boek 7 B.W. wordt nader ingegaan op twee specifieke gevallen van niet-nakoming door de koper. De afdeling omvat twee bepalingen (art. 7:31 B.W. en art. 7:32 B.W.).

Koper verzuimt gekochte te specificeren

Als de koper verzuimt de maat of vorm van de zaak aan te geven, mag de verkoper dit in zijn plaats doen (art. 7:31 B.W.).

Koper neemt zaak niet in ontvangst

Neemt de koper de zaak niet in ontvangst dan heeft de verkoper dezelfde bevoegdheid als de koper ex art. 7:30 B.W. (art. 7:32 B.W.): hij kan (c.q. moet) de zaak indien die bederfelijk is verkopen.

Auteur & Last edit

[MdV, 3-09-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.