Ruil (Afd. 12, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding ruil

In Afd. 12, Titel 1, Boek 7 B.W. is een wettelijke regeling opgenomen inzake ruil. Deze is vrij summier: het zijn maar twee artikelen.

Wat is ruil?

De ruilovereenkomst wordt gedefinieerd in art. 7:49 B.W.:

“Ruil is de overeenkomst waarbij partijen zich verbinden elkaar over en weer een zaak in de plaats van een andere te geven.”

Het woord “zaak” duidt er op dat ruil van vermogensrechten is uitgesloten. Zie ook de pagina Begripsbepalingen.

Bepalingen inzake koopovereenkomst van toepassing

Met art. 7:50 B.W. heeft de wetgever een simpele – en daarmee elegante – uitwerking gegeven aan de ruilovereenkomst: de regels voor koop gelden overeenkomstig, met dien verstande dat elke partij wordt beschouwd als verkoper voor de prestatie die zij verschuldigd is, en als koper voor die welke haar toekomt.

Oftewel bij koop en verkoop moet de één een goed geven en de ander geld. Bij ruil geven beiden een goed. Voor de rest geldt hetzelfde als bij koop.

De ruilovereenkomst vereist dus het daadwerkelijk over en weer uitwisselen van een zaak. Daarmee is een afspraak, waarbij de één het gras van een wei kosteloos maait en daarvoor het gras mag behouden niet te kwalificeren als een overeenkomst van ruil. Daardoor geldt onder meer de conformiteitseis van art. 7:17 B.W. niet. Aldus ook de PG in diens conclusie bij het arrest van de Hoge Raad d.d. 25-06-2010 (afgedaan op art. 81 R.O.) (hooi met giftig St. Jakobskruiskruid).

Rechtspraak

Hoge Raad d.d. 25-06-2010 (hooi met giftig St. Jakobskruiskruid) – afspraak gratis maaien tegen behoud hooi is geen ruil (maar opdracht of aanneming)

Auteur & Last edit

[MdV, 19-09-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.