LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)Schadevergoeding koop (Afd. 7, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Schadevergoeding koop (Afd. 7, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding schadevergoeding bij koopovereenkomst

In Afd. 7, Titel 1 Boek 7 B.W. geeft enkele specifieke extra regels voor schadevergoeding bij niet-nakoming van koopovereenkomst. De afdeling omvat drie bepalingen (art. 7:36 B.W. tot en met (art. 7:38 B.W.).

Dagprijs

Bepaling van de schadevergoeding na ontbinding geschiedt aan de hand van de dagprijs. Dit is de prijs op moment van intreden verzuim (art. 7:36 B.W.).

Prijsverschil bij dekkingskoop

Art. 7:37 B.W. regelt de zgn. dekkingskoop. De wet bepaalt, dat wanneer de koper of de verkoper een dekkingskoop gesloten heeft en hij daarbij redelijk te werk gegaan is, dan komt hem het verschil toe tussen de overeengekomen prijs en die van de dekkingskoop.

Meerdere schade

Meerdere schade mag worden gevorderd onverlet art. 36 en 37 (art. 7:38 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 3-09-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.